Anvisningar, info och inspelningar

Småbarnspedagogik
Valssin logo

Anvisningar:

  • Offentlig wiki av Valssi: Länk

Valssis användarvillkor, tekniska bruksanvisningar och vanliga frågor.

  • Handbok för Valssi: Länk

Information om Valssi, det digitala kvalitetsutvärderings-systemet för småbarnspedagogiken, och om utvärdering med det.

Info:

  • Valssis informationstillfällen 16.8.2023

Inspelning (Youtube) (på finska)

  • Betydelsen av uppgifterna i Varda för kvalitetsutvärderingssystemet Valssi -info 10.8.2023

NCU:s presentation

Utbildningstyrelsens presentation

  • Valssi-kliniker hösten 2023

Att ansöka om och bevilja Valssi användarrättigheter

Att ta ibruk och skicka ut blanketter

Inspelningar

  • Stegvis mot Valssi - en kvalitetsdag för småbarnspedagogiken. NCU:s och RFV:s gemensamma fortbildningsturné oktober 2023

 

Publikationer:

Läs mer om våra andra tema- och systemutvärderingar för småbarnspedagogiken: