Nyheter

Meddelande
Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) publicerar flera aktuella utvärderingsresultat våren 2024. Publikationerna gäller bland annat utvärderingen av utbildningarna inom…
Nyheter
NCU har publicerat ett ”mellanbetyg” som beskriver hur läroplansreformen (GLP 2019) inom gymnasieutbildningen framskridit under de två första läsåren. Publikationen ger en inblick både i…