Nyheter

Meddelande
Åbo universitet fick godkänt i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Åbo universitet fick särskilt beröm av auditeringsgruppen för den…
Meddelande
Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) publicerar flera aktuella utvärderingsresultat hösten 2023. Publikationerna gäller bland annat grundskoleelevernas lärresultat, nya former…