Auditeringsregister för högskolor

Högre utbildning

Följande högskolor har godkänts i auditeringen:

Yrkeshögskolor

Giltighetstid

Karelia-ammattikorkeakoulu1.3.2024 – 1.3.2030
Polisyrkeshögskolan1.3.2024 – 1.3.2030
Yrkeshögskolan Arcada26.1.2024 – 26.1.2030
Lapin ammattikorkeakoulu15.6.2023 – 15.6.2029
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu26.5.2023 – 26.5.2029
Centria-ammattikorkeakoulu26.5.2023 – 26.5.2029
Metropolia Ammattikorkeakoulu31.3.2023 – 31.3.2029
Hämeen ammattikorkeakoulu15.6.2022 – 15.6.2028
Laurea-ammattikorkeakoulu15.6.2022 – 15.6.2028
Turun ammattikorkeakoulu18.5.2022 – 18.5.2028
Savonia-ammattikorkeakoulu16.3.2022 – 16.3.2028
Satakunnan ammattikorkeakoulu16.3.2022 – 16.3.2028
Tampereen ammattikorkeakoulu16.2.2022 – 16.2.2028
Seinäjoen ammattikorkeakoulu26.1.2022 – 26.1.2028
Vaasan ammattikorkeakoulu16.6.2021 – 16.6.2027
Kajaanin ammattikorkeakoulu24.3.2021 – 24.3.2027
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)24.2.2021 – 24.2.2027
Diakonia-ammattikorkeakoulu16.12.2020 – 16.12.2026
Jyväskylän ammattikorkeakoulu20.5.2019 – 20.5.2025
Yrkeshögskolan Novia23.1.2019 – 23.1.2025
Lahden ammattikorkeakoulu (LAB auditeringsprocessen pågår )23.8.2018 – 23.8.2024
Högskolan på Åland23.8.2018 – 23.8.2024
Humanistinen ammattikorkeakoulu (auditeringsprocessen pågår )18.6.2018 – 18.6.2024
Oulun ammattikorkeakoulu (auditeringsprocessen pågår )22.3.2018 – 22.3.2024
Saimaan ammattikorkeakoulu (LAB auditeringsprocessen pågår )24.2.2017 – 24.2.2023

 

Universitet

Giltighetstid

Uleåborg universitet 22.3.2024 – 22.3.2030
Ljubljanas universitet, Slovenien26.1.2024 – 26.1.2030
Tammerfors universitet25.8.2023 – 25.8.2029
Åbo universitet25.8.2023 – 25.8.2029
Svenska handelshögskolan15.6.2023 – 15.6.2029
Försvarshögskolan15.6.2023 – 15.6.2029
Aalto-universitetet28.4.2023 – 28.4.2029
Östra Finlands universitet3.3.2023 – 3.3.2029
Åbo Akademi26.8.2022 – 26.8.2028
Lapplands universitet16.2.2022 -16.2.2028
Helsingfors universitet26.1.2022 – 26.1.2028
University of Graz25.8.2021 – 25.8.2028
Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT16.6.2021 – 16.6.2027
Jyväskylä universitet24.2.2021 – 24.2.2027
Konstuniversitetet (auditeringsprocessen pågår )20.9.2018 – 20.9.2024