Vår strategi

Nationella centret för utbildningsutvärderings strategin (se bilden nedan) styr verksamheten inom organisationen under nästa fyraårsperiod. Grundpelarna i vår strategi är våra lagstadgade uppgifter, visioner, strategiska mål, värderingar som styr verksamheten och målen för NCU:s effektivitet.

Utvärderingsplanen bygger på de tre följande strategiska målen:

• Att höja kompetensnivån och utbildningsnivån 

• Att främja en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling

• Att kontinuerligt utveckla kvaliteten på utbildningen och småbarnspedagogiken

Vår strategi.

Vår strategi går hand i hand med den fyraåriga utvärderingsplanen. Strategin tas alltså fram för samma fyraårsperiod som utvärderingsplanen. Mer information om utvärderingsplanen.

Vår strategi är kopplat till utarbetandet av en utvärderingsplan för utbildningen för 2024–2027. Strategiarbetet inleddes med en analys av verksamhetsmiljön, en enkät till intressentgrupper samt en reflektion över värden. Flera höranden och workshoppar har anordnats för att klargöra de strategiskamålen och säkerställa att den nationella utvärderingsverksamheten får genomslag.

För utvärderingsplanen kartlade vi användarnas behov och analyserade hundratals utvärderingsinitiativ, vilket har lagt som grund för utvärderingsrådets förslag till en nationell plan för utbildningsutvärdering 2024–2027.

Harri Peltoniemi

Harri Peltoniemi

Direktör
Ledning och administration
+358 29 533 5532 Helsingfors