Vår strategi

Vår strategi går hand i hand med den fyraåriga utvärderingsplanen. Strategin tas alltså fram för samma fyraårsperiod som utvärderingsplanen. Mer information om utvärderingsplanen

Grundpelarna i vår strategi är våra lagstadgade uppgifter, visionen, de strategiska målen, värderingarna som styr verksamheten och NCU:s resultatmål. 

NCU:s strategi 2020–2024: 

En bild av NCU:s strategi.

Se NCU:s strategi i textformat här. 

NCU:s strategi preciseras till konkreta åtgärder i planen för genomförande. Vår genomförandeplan för strategin innehåller detaljerade åtgärder som vidtas för att främja varje strategiskt mål. Vi följer upp hur genomförandeplanen verkställs kvartalsvis. 

Ytterligare information

Mari Räkköläinen

Utvärderingsråd
strategiansvarig
Utvecklingstjänster
+358 29 533 5558 Helsingfors
Marja-Liisa Saarilammi

Marja-Liisa Saarilammi

Utvärderingsråd
strategiansvarig
Högre utbildning, Fritt bildningsarbete
+358 29 533 5528 Helsingfors