Auditering av Karelia-ammattikorkeakoulu

Högre utbildning

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför en auditering av Karelia-ammattikorkeakoulu. Ett två dagar långt auditeringsbesök genomförs 15–16 november 2023. Auditeringsrapporten publiceras på NCU’s digitala auditeringsplattform i mars 2024.

Auditeringen utförs av följande auditeringsgrupp:

  • Rektor Riitta Rissanen, Lapin ammattikorkeakoulu (auditeringsgruppens ordförande)
  • Direktör för ekonomisk utveckling Ding Ma, Villmanstrand
  • Student Adel Rizvi, Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Överlärare Hanna Teräs, Tampereen ammattikorkeakoulu

Auditeringens syfte är att:

  • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
  • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder
  • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
  • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

I auditeringen granskas de rutiner som högskolan använder för att upprätthålla och utveckla kvaliteten i sin verksamhet.

I auditeringen ingår högskolans alla grundläggande uppgifter, dvs. utbildning, forskning/FUI-verksamhet och samverkan med samhället. Högskolans strategiska utveckling stöds av att högskolan har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. Karelia-ammattikorkeakoulu har valt som ett utvärderingsområde främjande av utbildningsinvandring.

Kollegialt lärande används som en metod i auditeringen. Karelia-ammattikorkeakoulus samarbetspartner i kollegialt lärande är Seinäjoen ammattikorkeakoulu med temat kvalitetssystemet, särskilt användningen av kvalitetssystemet i den strategiska ledningen samt kvalitetssystemets funktion och utveckling.

I NCU:s auditeringar betonas det främjande perspektivet. Syftet med utvecklande utvär­dering är att engagera högskolans personal, de studerande och intressenter i arbetet med att identifiera styrkor, god praxis och utvecklingsområden i högskolans verksamhet. Ett vidare syfte är att hjälpa högskolorna att nå sina mål och att därigenom skapa förutsättningar för en kontinuerlig förbättring av högskolorna.

Kontaktperson för auditeringen vid NCU

Niina Nurkka, utvärderingsexpert, 029 533 5573, förnamn.efternamn@karvi.fi

Niina Nurkka

Niina Nurkka

Utvärderingsexpert
Högre utbildning
+358 29 533 5573 Helsingfors