Ett digitalt kvalitetsutvärderingssystem Valssi

Småbarnspedagogik
Valssin logo

Välkommen till Valssis webbplats!

Valssi är ett nationellt kvalitetsutvärderingssystem, vars syfte är att stödja anordnarna och serviceproducenterna i deras kvalitetshantering. Valssi är en mångsidig digital tjänst som gör det möjligt att samla in utvärderingsinformation, få aktörsspecifika utvärderingsrapporter, producera enhetsspecifika sammanfattningar av utvärderingar och publicera aktörernas lagstadgade utvärderingsresultat.

Logga in till Valssi: Länk

Janniina Vlasov

Janniina Vlasov

Utvärderingsråd
Småbarnspedagogik
+358 29 533 5543 Helsingfors
Tuomas Sarkkinen

Tuomas Sarkkinen

Utvärderingsexpert
Småbarnspedagogik
+358 29 533 5582 Helsingfors
Sivi_Harkoma

Sivi Harkoma

Utvärderingsexpert
Småbarnspedagogik
+358 29 533 5556 Helsingfors