Ett digitalt kvalitetsutvärderingssystem Valssi

Småbarnspedagogik
Valssin logo

Välkommen till Valssis webbplats!

Valssi är ett nationellt kvalitetsutvärderingssystem, vars syfte är att stödja anordnarna och serviceproducenterna i deras kvalitetshantering. Valssi är en mångsidig digital tjänst som gör det möjligt att samla in utvärderingsinformation, få aktörsspecifika utvärderingsrapporter, producera enhetsspecifika sammanfattningar av utvärderingar och publicera aktörernas lagstadgade utvärderingsresultat.

Den här sidan innehåller allmän information om Valssis innehåll, mål och utvecklingsskeden:

 

Utvärderingsnätverk

Nätverkets syfte är att informera om utvecklingen av Valssi och utvärderingsverktygen i Valssi, att ordna utbildningar och webbinarier för olika personalgrupper samt att sprida kunskap och god praxis som stöd för utvecklingen av utvärderingen. Vi hoppas att någon från varje kommun och privat organisation deltar i nätverket.

Mer information:

Sivi_Harkoma

Sivi Harkoma

Utvärderingsexpert
Småbarnspedagogik
+358 29 533 5556 Helsingfors
Janniina Vlasov

Janniina Vlasov

Utvärderingsråd
Småbarnspedagogik
+358 29 533 5543 Helsingfors
Tuomas Sarkkinen

Tuomas Sarkkinen

Utvärderingsexpert
Småbarnspedagogik
+358 29 533 5582 Helsingfors