Ett digitalt kvalitetsutvärderingssystem Valssi

Småbarnspedagogik
Valssin logo

Välkommen till Valssis webbplats!

Valssi är ett nationellt kvalitetsutvärderingssystem, vars syfte är att stödja anordnarna och serviceproducenterna i deras kvalitetshantering. Valssi är en mångsidig digital tjänst som gör det möjligt att samla in utvärderingsinformation, få aktörsspecifika utvärderingsrapporter, producera enhetsspecifika sammanfattningar av utvärderingar och publicera aktörernas lagstadgade utvärderingsresultat.

Den här sidan innehåller allmän information om Valssis innehåll, mål och utvecklingsskeden:

Valssi tas i bruk stegvis. I mars 2023 ordnar vi ett pilotprojekt vars mål är att producera information och få respons om hur Valssi och utvärderingsverktygen fungerar. För projektet väljer vi ut kommuner och serviceproducenter som är så olika som möjligt, och dessa får bekanta sig med användningen av Valssi med stöd av NCU. Valssi öppnas för alla organisationer i augusti 2023.

Från början av 2023 ordnar vi utbildningar för att stödja införandet av Valssi. Utbildningar ordnas för chefer, experter och personal inom småbarnspedagogik. Utbildningsmaterial produceras på finska och svenska.

Informationstillfällen om kvalitetsutvärderingssystemet Valssi för småbarnspedagogiken

Under informationstillfällena om kvalitetsutvärderingssystemet Valssi bekantar vi oss tillsammans med Valssi-systemet och hur det tas i bruk, utvärderingsverktygen och utvärderingsprocessen. Informationstillfällena är avsedd för ledningen för den kommunala och privata småbarnspedagogiken samt de personer som ansvarar för utvärderingen och utvecklingen av småbarnspedagogikens kvalitet. Vänligen dela evenemanget vidare med kommunens privata serviceproducent.

Informationstillfällen anordnas:

 • onsdag 31.5. 2023 kl. 14–15.30
 • onsdag 16.8.2023 kl. 12–13.30
 • onsdag 23.8.2023 kl. 12–13.30
 • tisdag 29.8.2023 kl. 14–15.30

Alla informationstillfällen har samma innehåll. Tillfällena ordnas via Teams och en länk för deltagandet skickas ungefär en vecka på förhand. Tack!

Anmäl dig till informationstillfällen med detta formulär.

Lanseringsseminarium för Valssi

Den 15 september klockan 12–15 firar vi att Valssi är färdigt att ta i bruk på Bangårdsvägen 9, Helsingfors (auditoriet). Programmet för evenemanget kommer att bli mer exakt under den närmaste  tiden. Programmet är på finska. Evenemanget är ett hybridevenemang. Observera att det finns ett begränsat antal platser till seminariet.

Anmäl dig till evenemanget här: Länk

Valssi-kliniker hösten 2023

 • Ons 9.8. kl 12–13    Att ansöka om och bevilja Valssi användarrättigheter
 • Tors 17.8. kl 12–13 Att ansöka om och bevilja Valssi användarrättigheter
 • Ons 6.9. kl 12–13    Att ta ibruk och skicka ut blanketter
 • Tors 14.9. kl 12–13 Att ta ibruk och skicka ut blanketter
 • Ons 1.11. kl 12–13 Genomgång av utvärderingsrapporten och gemensam reflektion
 • Tor 16.11 kl 12–13 Genomgång av utvärderingsrapporten och gemensam reflektion
 • Mån 4.12 kl 12–13  Att göra sammanfattningar och skapa utvärderingsrapport
 • Ons 13.12 kl 12–13 Att göra sammanfattningar och skapa utvärderingsrapport

Valssi-kliniker är avsedda för alla som använder programmet eller huvudanvändare eller användare som planerar att ta ibruk programmet. Två evenemang med samma innehåll anordnas online varje månad. Du behöver inte anmäla dig till klinikerna separat. Klicka på den här länken för att komma till Teams-evenemanget. Alla kliniker kan nås via samma deltagandelänk.

Utvärderingsnätverk

Nätverkets syfte är att informera om utvecklingen av Valssi och utvärderingsverktygen i Valssi, att ordna utbildningar och webbinarier för olika personalgrupper samt att sprida kunskap och god praxis som stöd för utvecklingen av utvärderingen. Vi hoppas att någon från varje kommun och privat organisation deltar i nätverket.

Mer information:

Sivi_Harkoma

Sivi Harkoma

Utvärderingsexpert
Småbarnspedagogik
+358 29 533 5556 Helsingfors
Janniina Vlasov

Janniina Vlasov

Utvärderingsråd
Småbarnspedagogik
+358 29 533 5543 Helsingfors
Tuomas Sarkkinen

Tuomas Sarkkinen

Utvärderingsexpert
Småbarnspedagogik
+358 29 533 5582 Helsingfors