Utvärdering av utbildningsområden: humaniora, ekonomi och företagsekonomi, teknik och samhällsvetenskaper

Högre utbildning
Ihmisjoukko seisoo piirissä ja ojentavat kätensä piirin keskustaa kohti.
Bild: Rawpixel.com/Shutterstock.com

05/2018–1/2020

NCU genomförde 2019 i enlighet med Planen för utbildningsutvärderingar under åren 2016-2019 utvärderingarna av högskoleutbildningen inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga,  tekniska samt ekonomiska och företagsekonomiska utbildningsområdena.

Enligt utvärderingens slutsatser den kompetens som utbildningsområdena ger svarar väl mot arbetslivets behov, men mer vikt bör läggas vid mångkulturell och digital kompetens samt hållbar utveckling. En förutsättning för profileringen av utbildningen är tätt samarbete inom utbildningsområdena samt mellan högskolorna. Behoven av kontinuerligt lärande ger högskolorna utmaningar med att utveckla nya verksamhetsmodeller och innehåll i samarbete med arbetslivet.

Utvärderingen producerade en helhetsbild av nuläget i fråga om utbildningsutbudet och examinas kompetensinriktning och arbetslivsrelevans inom fyra utbildningsområden. I utvärderingen granskades utbildningsområdenas styrkor och utvecklingsbehov samt förmåga att utveckla utbildningsutbudet med beaktande av arbetslivets kompetensbehov. Också utbudet av kontinuerligt lärande inom utbildningsområdena ingick i utvärderingen.

I utvärderingen deltog nästan alla finländska högskolor och sammanlagt 680 examensprogram inom fyra utbildningsområden. Utvärderingarna genomfördes av fyra utvärderingsgrupper.

Pressmeddelande 23.1.2020

Publikationer

Sammanfattande publikationer:

Utvärderingsrapporter:

Slutseminariets presentationer

(på finska)

Videoinspelningarna från slutseminariet

Presentationerna

De fyra utvärderingarnas ordförande sammanfattar de centrala resultaten i fyra videoinspelningar (på finska).

Utvärderingsprocessen och data

I utvärderingen användes data på ett mångsidigt sätt. Utvärderingsprocessen och datainsamlingen beskrivs i figuren nedan.

I bilden beskrivs de olika faserna i utvärderingsprocessen och datainsamlingen

I utvärderingen ingick Otto Leppänens pro gradu -avhandling vid Aalto-universitetet.

Mer information

Mira Huusko

Mira Huusko

Utvärderingsexpert
Högre utbildning
+358 29 533 5565 Helsingfors
Kirsi Mustonen.

Kirsi Mustonen

Utvärderingsexpert
Högre utbildning, Fritt bildningsarbete
+358 29 533 5515 Helsingfors
Mirella Nordblad

Mirella Nordblad

Ledande utvärderingsexpert
Kontaktperson för svenskspråkig utbildning, Högre utbildning
+358 29 533 5541 Helsingfors