Koulutusala-arvioinnit: humanistinen ala, kauppatieteet ja liiketalous, tekniikka ja yhteiskuntatieteet

Korkeakoulutus
Ihmisjoukko seisoo piirissä ja ojentavat kätensä piirin keskustaa kohti.
Kuva: Rawpixel.com/Shutterstock.com

05/2018–1/2020

Karvi toteutti vuonna 2019 koulutuksen arviointisuunnitelman 2016-2019 mukaisesti humanistisen alan, tekniikan, yhteiskuntatieteellisen sekä kauppatieteiden ja liiketalouden korkeakoulutuksen arvioinnit.

Koulutusalojen tuottama osaaminen vastaa hyvin työelämän tarpeita, mutta huomiota tulee kiinnittää nykyistä enemmän monikulttuurisuus- ja digitalisaatio-osaamiseen sekä kestävään kehitykseen.  Koulutuksen profiloitumisen edellytyksenä on tiivis alojen ja korkeakoulujen välinen yhteistyö. Jatkuvan oppimisen tarpeet haastavat korkeakouluja kehittämään uusia toimintamalleja sekä sisältöjä yhteistyössä työelämän kanssa

Arviointi tuotti kokonaiskuvan neljän alan koulutustarjonnan nykytilasta sekä tutkintojen osaamislähtöisyydestä ja työelämärelevanssista. Arvioinnissa tarkasteltiin koulutusalojen vahvuuksia ja kehittämistarpeita sekä kykyä kehittää koulutustarjontaa työelämän osaamisvaatimukset huomioiden. Myös koulutusaloilla toteutettava jatkuvan oppimisen tarjonta sisältyi arviointeihin.

Arviointiin osallistuivat lähes kaikki suomalaiset korkeakoulut sekä neljältä koulutusalalta yhteensä 680 tutkinto-ohjelmaa. Arvioinnit toteutti neljä alakohtaista arviointiryhmää.

Lehdistötiedote 23.1.2020

Julkaisut

Tiivistelmäjulkaisut

Arviointiraportit

Päätösseminaarin 23.1.2020 esitykset ja videotallenteet

Koulutusala-arviointien julkistamistilaisuuden videotallenteet: Karvi - Kansallinen koulutuksen arviointikeskus - YouTube

Esitykset

Arvioinnin toteutus ja aineistot

Arvioinnissa käytettiin monipuolisesti erilaisia aineistoja. Arviointiprosessi ja aineisto on kuvattu alla olevassa kuviossa.

Nuoli kuvaa koulutusala-arvioinnin aikajanaa syyskuusta 2018 tammikuuhun 2020.

Arviointiin liittyi Otto Leppäsen pro gradu -tutkielma Aalto-yliopistossa. 

Arviointiryhmien puheenjohtajien videot tuloksista

Humanistisen alan korkeakoulutuksen arviointiryhmän puheenjohtaja professori Riitta Pyykkö:

Hyväksy analytiikkaevästeet katsellaksesi upotettua YouTube-videota

Muuta evästeasetuksia

Kauppatieteiden ja liiketalouden korkeakoulutuksen arviointiryhmän puheenjohtaja professori (emeritus) Jyrki Wallenius:

Hyväksy analytiikkaevästeet katsellaksesi upotettua YouTube-videota

Muuta evästeasetuksia

Tekniikan korkeakoulutuksen arviointiryhmän puheenjohtaja TkT Anneli Pirttilä:

Hyväksy analytiikkaevästeet katsellaksesi upotettua YouTube-videota

Muuta evästeasetuksia

Yhteiskuntatieteellisen korkeakoulutuksen arviointiryhmän puheenjohtaja professori Jussi Kivistö:

Hyväksy analytiikkaevästeet katsellaksesi upotettua YouTube-videota

Muuta evästeasetuksia

Blogi-kirjoitukset

Aineistojen pohjalta kirjoitetut artikkelit

Muut esitykset

Lisätietoja

Mira Huusko

Mira Huusko

Arviointiasiantuntija
Korkeakoulutus
+358 29 533 5565 Helsinki
Kirsi Mustonen.

Kirsi Mustonen

Arviointiasiantuntija
Korkeakoulutus, Vapaa sivistystyö
+358 29 533 5515 Helsinki
Mirella Nordblad

Mirella Nordblad

Johtava arviointiasiantuntija
Ruotsinkielisen koulutuksen yhteyshenkilö, Korkeakoulutus
+358 29 533 5541 Helsinki