Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus
Poika näyttää piirrosta pingviinistä.
Kuva: Kari Leo

Taiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta, jota järjestetään ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Taiteen perusopetus antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Laki taiteen perusopetuksesta 633/1998

Päättyneet arvioinnit:

Valtiontalouden säästöjen vaikutukset sivistyksellisten oikeuksien toteutumiseen