Kansainvälisten suomalaistyyppisten koulujen auditoinnit

Karvi toteuttaa auditointeja kansainvälisissä suomalaistyyppisissä kouluissa. Kyseiset koulut noudattavat paikallisesti räätälöityä ja hyväksyttyä opetussuunnitelmaa, joka perustuu suomalaisen opetussuunnitelman perusteisiin (OPS 2014).

Suomalaistyppinen koulu, jonka toimeenpanosuunnitelman Opetushallitus on hyväksynyt, voi ottaa yhteyttä Karviin ja tilata auditoinnin. Ensimmäinen Karvin toteuttama arviointi tulee olemaan ns. pilottiauditointi. Pilotin jälkeen Karvi on valmis auditoimaan enemmän kouluja. 

Tutustu pilottiauditoinnin englanninkieliseen käsikirjaan alta. 

Karvin auditoinnin avulla todennetaan, että koulujen toiminnan ja opetuksen järjestämiseen liittyvät periaatteet noudattelevat suomalaiselle koululle tunnusomaisia piirteitä ja täyttävät auditoinnille asetetut kriteerit. Auditoinnit ovat osa laajempaa validointiprosessia, joka kuvataan viidennessä luvussa  Opetushallituksen työryhmän raportissa vuodelta 2020.

Tavoitteena on lisäksi kehittävän arvioinnin periaatteiden mukaisesti auttaa suomalaistyyppisen koulutuksen järjestäjiä tunnistamaan toimintansa vahvuudet, hyvät käytänteet ja kehittämiskohteet. Tukemalla opetuksen järjestäjiä tavoitteiden saavuttamisessa ja tulevan kehittämistoiminnan suuntaamisessa Karvi haluaa luoda edellytyksiä koulujen toiminnan jatkuvalle kehittymiselle.

Auditointi keskittyy neljään arviointialueeseen. Jokaisen alueen auditointikriteerit kuvataan auditointikäsikirjassa (pilottiversio).

  1. Opetuksen järjestäminen
  2. Toimintakulttuurin ja pedagogiikan keskeiset periaatteet
  3. Opetukseen liittyvät ratkaisut ja työskentelytavat
  4. Toimintakulttuurin suomalaisten piirteiden kehittäminen

Auditointiprosessiin kuuluu itsearviointi ja Karvin auditointiryhmän vierailu (paikan päällä/virtuaalisesti). Auditoinnin yksityiskohdista sovitaan auditointisopimuksessa.

Auditoinnin jälkeen auditointiryhmä kirjoittaa raportin. Tämän perusteella suomalaistyyppisten koulujen auditointien asiantuntijaryhmä tekee päätöksen auditoinnin tuloksesta. Järjestäjä saa auditoinnin läpäistyään neljä vuotta voimassa olevan laatuleiman. Auditointiraportti on julkinen.

Tarjouspyyntö auditoinnista lähetetään Karvin kirjaamoon, kirjaamo@karvi.fi.

Katso myös: 

Chris Silveström

Chris Silverström

Johtava arviointiasiantuntija
Ruotsinkielisen koulutuksen yhteyshenkilö, Yleissivistävä koulutus
+358 29 5335563 Helsinki
Kuva Hannele Seppälästä.

Hannele Seppälä

varajohtaja
Yksikön johtaja
Johto ja hallinto, Yhteiset kehittämispalvelut
+358 29 533 5550 Helsinki