Metropolia Ammattikorkeakoulun auditointi 2022

Korkeakoulutus

Karvi toteuttaa Metropolia Ammattikorkeakoulun auditoinnin. Kaksipäiväinen auditointivierailu ammattikorkeakouluun toteutetaan 23.-24.11.2022 ja auditointiraportti julkaistaan Karvin digitaalisella auditointialustalla 31.3.2023.

Auditoinnin toteuttaa kansainvälinen auditointiryhmä:

  • Rector, Professor Andreas Breinbauer, Fachhochshule des BFI Wien, Austria (chair)
  • M. Sc, Strategic advisor Birgit Kraus TU Darmstadt, Germany
  • M. Sc, eMBA, pensioner Ilkka Pollari, Finland
  • Student Mari Ruadze, Ilia State University of Georgia, Georgia.

Auditoinnin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen peri­aatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatku­van kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Korkeakoulun auditoinnin tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

Auditointi kattaa korkeakoulun perustehtävät, eli koulutuksen, tutkimuksen/TKI-toiminnan ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. Metropolia Ammattikorkeakoulu on valinnut Innovaatiokeskittymätoiminta TKIO-näkökulmasta valinnaiseksi arviointialueekseen.

Auditointiin sisältyy vertaisoppimisen menetelmä. Metropolia Ammattikorkeakoulun vertaisoppimisen kumppani on Hogeschool van Amsterdam ja vertaisoppimisen kohteena henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi.

Karvin auditoinnit toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti. Kehittävän arvioinnin tavoitteena on osallistaa korkeakoulun henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan korkeakoulun toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Tavoitteena on myös tukea korkeakouluja niiden omien tavoitteiden saavuttamisessa ja luoda näin edellytyksiä korkeakoulujen jatkuvalle kehittymiselle.

Auditoinnin yhteyshenkilö Karvissa

Marja-Liisa Saarilammi

Marja-Liisa Saarilammi

Arviointineuvos
Strateginen vastaava
Korkeakoulutus, Vapaa sivistystyö
+358 29 533 5528 Helsinki