Yhteenvetoja ammatillisen koulutuksen arviointien tuloksista

Ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen tila -artikkeli 2023

Ammatillisen koulutuksen reformina tunnettu laaja-alainen lakiuudistus tuli voimaan vuonna 2018. Karvin policy brief -artikkelissa tarkastellaan, miten ammatillisen koulutuksen uudistuksen tavoitteita on saavutettu, miten opiskelijoiden yhdenvertaisuus toteutuu ja millaista osaamista ammatillinen koulutus tuottaa.

Uudistuksen toimeenpanossa on saavutettu monia opintojen yksilöllisyydelle ja työelämälähtöisyydelle asetettuja tavoitteita. Kuitenkin toiminnan tasalaatuisuudessa ja opiskelijoiden yhdenvertaisissa mahdollisuuksissa on vielä puutteita. Tämän vuoksi tarvitaan kehittämistoimia, joilla voidaan parantaa opintoihin liittyviä valinnanmahdollisuuksia, ohjauksen ja tuen saatavuutta ja työelämässä oppimisen laatua sekä yhtenäistää näyttöjen toteutusta ja arviointia.

Nostoja ammatillisen koulutuksen arviointien keskeisistä tuloksista 2021–2022

Yhteenvedossa vuosien 2021–2022 arviointituloksista esitellään ammatillisen koulutuksen vahvuuksia ja kehittämiskohteita seuraavissa teemoissa:

 • Yksilölliset opintopolut ja erityinen tuki
 • Opiskelijoiden osaaminen ja järjestäjien pedagoginen toiminta
 • Opiskelijoiden yhteisöllisyys, osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet
 • Työelämässä oppiminen ja työelämäyhteistyö
 • Jatkuvan oppimisen haasteisiin vastaaminen äkillisissä rakennemuutoksissa
 • Laadunhallinta

Arvioinnit, joihin yhteenveto perustuu:

 

Näyttötoiminnan laatu ja näytöissä osoitettu osaaminen

Selvitys ammatillisen koulutuksen järjestäjien näyttötoiminnan laadusta sekä näytöissä osoitetuista oppimistuloksista sisältää keskeiset tulokset näyttöjen suunnittelu-, toteuttamis- ja arviointikäytännöistä sekä näyttöjen arvosanoista. Selvityksessä hyödynnettiin Karvin ja muiden tahojen toteuttamien arviointien ja selvitysten tuloksia, kansallisia amis- ja työelämäpalautteita sekä Koski-rekisteriä, jonka aineisto kattoi noin 350 000 opiskelijan ja 1 400 000 näytön tiedot ajalta 1/2018–9/2022. Lue lisää selvityksestä täältä

Selvityksen keskeiset tulokset on tiivistetty tulosesitteeseen: 

Yhteenveto ammatillisen koulutuksen arviointien tuloksista 2015–2018

Karvi on tehnyt yhteenvedon ammatillisen koulutuksen arviointituloksista vuosilta 2015–2018. Tulokset on koostettu alla olevaan kuvaan Opiskelijoiden osaamisperusteiset opintopolut arviointien tulosten valossa.

Ammatillisen koulutuksen vahvuuksia ja kehittämiskohteita esitetään seuraavissa teemoissa:

 • siirtymät perusopetuksesta
 • henkilökohtaistaminen
 • työelämälähtöisyys ja -läheisyys
 • näytöt ja arviointi
 • yhteisöllisyys
 • opiskelijoiden osaaminen
 • siirtymät jatko-opintoihin.

Jos haluat kuvan tiedot tekstimuotoisena, löydät tekstivastineen täältä

Ammatillisen koulutuksen vahvuuksia ja kehittämiskohteita esitetään seuraavissa teemoissa: siirtymät perusopetuksesta, henkilökohtaistaminen, työelämälähtöisyys ja -läheisyys, näytöt ja arviointi, yhteisöllisyys, opiskelijoiden osaaminen, siirtymät jatko-opintoihin.

Yhteenveto perustuu Karvin julkaisuihin:

(linkit päivittyy)

 

Tutustu muihin Karvin ammatillista koulutusta koskeviin julkaisuihin täällä