Selvitys sukupuolten välisten ja sisäisten oppimistuloserojen syistä ja taustoista (2020–2021)

Esi- ja perusopetus

Karvi toteutti selvityksen sukupuolen välisten ja sisäisten oppimistulosten erojen syistä ja taustoista aikavälillä 2020–2021. Selvityksen tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, millaiset tekijät edistävät tai estävät koulutuksellisen tasa-arvoisuuden toteutumista sekä miten voitaisiin tasoittaa oppimistuloserojen taustalla olevien tekijöiden vaikutuksia. Näitä asioita tarkasteltiin koulutuspolitiikan, sukupuolten tasa-arvopolitiikan ja työllisyyspolitiikan näkökulmista.

Aikaisempien tutkimusten, arviointien ja kehittämishankkeiden tulosten ja suositusten analyysien pohjalta luotiin synteesi sukupuolen välisten ja sisäisten oppimistuloserojen syistä sekä eri politiikka-alojen aiemmissa tutkimuksissa esitetyistä kehittämistoimenpiteistä. Näiden tulosten analyysin avulla annettiin kehittämissuositukset ja toimenpide-ehdotuksia perusopetuksen kehittämiseen sukupuolisegregaatiota lieventävään suuntaan.

 

Tiedote hankkeen tuloksista: Tiedote

Hankkeen loppuraportti: Tasa-arvo teoiksi ja todeksi – Sukupuolten sisäisten ja välisten oppimistuloserojen syitä ja taustoja perusopetuksessa

Lisätietoja

Jaana Saarinen.

Jaana Saarinen

Johtava arviointiasiantuntija
Yleissivistävä koulutus
+358 29 533 5537 Jyväskylä