Pilotointi logistiikan ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinnoissa sekä kuljetusalan ammattitutkinnossa

Ammatillinen koulutus

Oppimistulosten arviointijärjestelmää on kehitetty meta-arvioinnin, asiantuntijatyöskentelyn ja työpajojen pohjalta ottamalla huomioon uuden ammatillisen koulutuksen tarpeet. Jatkossa oppimistulosten arviointi kohdistuu ammatillisten perustutkintojen lisäksi myös ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tuottamaan osaamiseen. Ammatillisten tutkinnon osien lisäksi arvioidaan myös yhteisiä tutkinnon osia. Arvioinneissa hyödynnetään mahdollisimman paljon valmiita tietovarantoja, kuten Koski-järjestelmää ja Amispalautteen tietoa.

Uutta arviointijärjestelmää pilotoitiin vuosina 2019 ja 2020 logistiikan ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinnoissa sekä kuljetusalan ammattitutkinnossa. Kuljetusalan ammattitutkinnon arvioinnin tulokset julkaistiin kesäkuussa 2020. Logistiikan ja sosiaali- ja terveysalan perustutkintojen arviointien tulokset julkaistiin maaliskuussa 2021.

Materiaaleja:

Tiivistelmäjulkaisut

Tiivistelmäjulkaisu: Kuljetus- ja logistiikka-alan koulutus ja sen tuottama osaaminen

Tiivistelmäjulkaisu: Sosiaali- ja terveysalan ammatillinen ja korkeakoulutus

Logistiikan perustutkinto

Arviointiraportti: Ammatillinen osaaminen ja pedagoginen toiminta logistiikan perustutkinnossa

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Arviointiraportti: Ammatillinen osaaminen ja pedagoginen toiminta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

Kuljetusalan ammattitutkinto

Arviointiraportti: Ammatillinen osaaminen ja pedagoginen toiminta kuljetusalan ammattitutkinnossa

Itsearviointilomakkeet:

Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointien yhteyshenkilöt:

Paula Kilpeläinen

Paula Kilpeläinen

Johtava arviointiasiantuntija
Ammatillinen koulutus
+358 29 533 5557 Helsinki
Veera Hakamäki-Stylman

Veera Hakamäki-Stylman

Arviointiasiantuntija
Ammatillinen koulutus
+358 29 533 5555 Helsinki, Vanhempainvapaalla