Ammatillinen osaaminen ja pedagoginen toiminta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

Arviointiraportti Oppimistulokset Ammatillinen koulutus

Ammatillinen osaaminen ja pedagoginen toiminta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

Paula Kilpeläinen
2021
suomi