Lukiouudistuksen arviointi (LUKA)

Lukiokoulutus
Piirretty kuva. Esitellään lukiouudistusarvioinnin tausta ja arviointikohteet.
Kuva: Laura Lepola

Karvi toteuttaa vuosina 2021–2024 laajamittaisen lukiouudistuksen arvioinnin. Arviointi koskee viimeaikaisia lukiokoulutuksen uudistuksia ja sisältyy Karvin koulutuksen arviointisuunnitelmaan vuosille 2019–2023. Arvioinnin aikana kerätään aineistoja lukiokoulutuksen järjestäjiltä, oppilaitoksilta, rehtoreilta, opettajilta ja opiskelijoilta.

Lukiouudistuksen tavoitteiden toteutumisen arviointi tapahtuu vaiheittain lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien perusteiden käyttöönoton edetessä ja osahankkeiden tuloksia julkaistaan säännöllisesti lukiokoulutuksen kehittämisen tueksi. Arvioinnin ensimmäinen raportti on julkaistu huhtikuussa 2023. Kevään 2023 aikana hankkeessa kerättiin tietoa erityisopetuksen ja muun tuen järjestämisestä lukioissa. Raportti tuloksista julkaistiin huhtikuussa 2024. Arviointi jatkuu vuoden 2024 loppuun saakka. 

Arvioinnin kohteena ovat lukiolain keskeiset uudistukset, joiden tavoitteina on kehittää lukio-opetusta, edistää laaja-alaista osaamista, vahvistaa opinto-ohjausta, erityisopetusta ja muuta oppimisen tukea sekä opiskelijan hyvinvointia. Lukiokoulutuksessa on pyritty vahvistamaan myös kansainvälisyyttä, yhteistyötä korkeakoulujen, työelämän ja muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Ylioppilaslakiuudistus yhdessä lukiolakiuudistuksen kanssa muodostaa vuonna 2017 käynnistetyn lukiouudistuksen säädösperustaisen ytimen.

LUKA–hankkeen tehtävänä on tuottaa monipuolista arviointitietoa lukiouudistuksen 1) tavoitteiden toteutumisesta, 2) vaikuttavuudesta ja vaikutuksista, 3) tavoitteiden saavuttamista edistävistä ja estävistä tekijöistä sekä kehittämistarpeista, sekä 4) uudistuksen painopisteisiin liittyvistä hyvistä käytännön ratkaisuista ja käytännöistä. Arviointi tulee samalla tuottamaan tietoa lukion opetussuunnitelman perusteiden (LOPS 2019) käyttöönoton ja jalkauttamisen tueksi lähivuosina. Tavoitteena on arvioida myös lukiokoulutuksen saavutettavuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä koulutuksen kehittämisen prosesseja.

Arvioinnilla tuotetaan tietoa myös Karvin arviointitiedon painopisteisiin Yhdenvertaisuuden edistäminen ja Koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen.

Hankkeessa tähän mennessä julkaistua:

Julkaisu:

Julkaisu: Oppimisen tuki lukiokoulutuksessa - analyysiliite

Tiedote: Oppimisen tuelle on todellista tarvetta lukioissa, ja sen kehittämistä pitää jatkaa 

Julkaisu: Välitodistus – LOPS 2019-uudistuksen eteneminen ensimmäisen kahden lukuvuoden aikana

Tiedote: Miten LOPS 2019-uudistus on edennyt?

Julkaisu: Lukiokoulutusta uudistetaan – uudistuvatko lukiot?

Tiedote: Lukiokoulutusta on uudistettu jatkuvasti viime vuosina: laajat uudistukset vaativat enemmän aikaa kehittämiselle ja vankan rahoituspohjan

LUKA-hankkeen arviointiryhmän jäsenet

Karvissa arviointihankkeen toteuttamisesta vastaavat johtavat arviointiasiantuntijat Jaana Saarinen ja Jan Hellgren, arviointiasiantuntija Laura Lepola sekä johtava arviointiasiantuntija Jukka Marjanen.

Arviointiryhmässä on yhteensä seitsemän jäsentä, joilla on tuntemusta lukiokoulutuksesta, lukion opetussuunnitelman uudistamisprosesseista sekä koulutuksen ohjausjärjestelmästä valtakunnallisella ja paikallisella tasolla. Arviointiryhmään kuuluvat:

Sakari Ahola, erikoistutkija, dosentti (Turun yliopisto)

Kristiina Engblom-Pelkkala, lehtori (Turun ammattikorkeakoulu)

Mikael Eriksson, rehtori (Kyrkslätts gymnasium)

Pekka Fredriksson, lukiojohtaja (Oulun kaupunki)

Iiris Hynönen, sosiaalipoliittinen asiantuntija (Suomen Lukiolaisten Liitto)

Tiina Karjalainen, apulaisrehtori (Kallaveden lukio, Kuopio)

Kyösti Värri, erityisasiantuntija (Kuntaliitto).

Lisätietoja arvioinnista:

Jaana Saarinen.

Jaana Saarinen

Johtava arviointiasiantuntija
Yleissivistävä koulutus
+358 29 533 5537 Jyväskylä
Jan Hellgren

Jan Hellgren

Johtava arviointiasiantuntija
Ruotsinkielisen koulutuksen yhteyshenkilö, Yleissivistävä koulutus, Äidinkieli ja kirjallisuus (ruotsi)
+358 29 533 5531 Helsinki
Laura Lepola.

Laura Lepola

Arviointiasiantuntija
Yleissivistävä koulutus
+358 29 533 5546 Helsinki, Virkavapaalla
Jukka Marjanen

Jukka Marjanen

Johtava arviointiasiantuntija
Yhteiset kehittämispalvelut
+358 29 533 5559 Helsinki
Hanna Pullinen

Hanna Pullinen

Arviointiassistentti
Yleissivistävä koulutus
+358 29 533 5562 Jyväskylä