Harrastamisen Suomen mallin arviointi (2022–2023)

Esi- ja perusopetus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on arvioinut opetus- ja kulttuuriministeriön tilauksesta Harrastamisen Suomen mallin toimivuutta, vaikutuksia ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamista.  Mallin onnistumista arvioitiin erityisesti lasten ja nuorten kokemusten näkökulmasta. Arvioinnissa huomioidaan myös kuntien ja paikallisten toimijaverkostojen näkökulmat ja kokemukset mallin toimivuudesta. Arviointi tuottaa tietoa lasten ja nuorten näkökulmista ja kokemuksista sekä heidän osallisuuden ja toimijuuden huomioimisesta harrastamisen Suomen mallin mukaisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Arvioinnissa huomioidaan eri-ikäisten lasten ja nuorten kokemukset sekä alueellinen kattavuus.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tilannut arvioinnin maksullisena palvelutoimintana. Arviointi toteutettiin ajalla 1.9.2022–30.3.2023.

 

Tallenne: Harrastamisen Suomen mallin arvioinnin julkistamistilaisuus 25.4.2023

Hyväksy analytiikkaevästeet katsellaksesi upotettua YouTube-videota

Muuta evästeasetuksia

Arviointiraportti: Mielekästä vapaa-aikaa, kavereita ja koordinaatiota – Harrastamisen Suomen mallin arviointi

 

Lisätietoa arvioinnista:

Tiedote arvioinnin tuloksista

Karvin tiedote arvioinnista

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote arvioinnista

Tanja Laimi

Tanja Laimi

Arviointiasiantuntija
Yleissivistävä koulutus
+358 29 533 5567 Helsinki