DigiOTA-hanke

Esi- ja perusopetus

Karvissa on alkanut laaja arvioinnin digitalisoinnin hanke:

Oppimistulosten digitaalisen arviointijärjestelmän kehittäminen (DigiOTA) 2022-2024.

Hankkeen asettaja on Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeessa kehitetään Karvin käyttöön digitaalinen arviointijärjestelmä, jolla voidaan hallita ja tehdä perusopetuksen kansallisia oppimistulosarviointeja.  Arviointijärjestelmällä kerätään tietoa esi- ja perusopetuksen valtakunnallisten opetussuunnitelmien tavoitteiden saavuttamisesta, oppiaineen osaamisen tasosta sekä koulutuksen tasa-arvon toteutumisesta.

Tarkoituksena on kehittää käyttäjälähtöisesti suunniteltu, pitkään käytössä oleva tietojärjestelmä. Järjestelmä tulee mahdollistamaan kansallisten oppimistulosarviointien tietoturvallisen käsittelyn ja arviointitiedon laadukkaan jatkohyödyntämisen. Kehittämistyössä kiinnitetään jatkuvasti huomiota myös järjestelmän toimintavarmuuteen ja käytettävyyteen.

Ensimmäinen uudella järjestelmällä tehtävä arviointi on tarkoitus pitää keväällä 2025. Järjestelmän valmistumisen jälkeen sillä on tarkoitus tehdä kaikki oppilaiden tiedonkeruuta vaativat perusopetuksen oppimistulosarvioinnit.

Hanketta tehdään yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Järjestelmän toteuttaja on CSC – Tieteen tietotekniikan keskus.

Valmistuessaan järjestelmä tuottaa monipuolisesti hyötyä kouluille:

  • Opettajien manuaalinen työ mm. pisteytyksessä vähenee.
  • Arviointitiedon löytyminen ja hyödynnettävyys parantuvat.
  • Karvin ja arvioitavien koulujen välinen viestintä paranee.

Uuden digitaalisen arviointijärjestelmän kehittäminen on Karville suuri ponnistus, mutta olemme myös innoissamme. Meillä on hankkeen ja järjestelmän jatkokehityksen aikana mahdollista kehittää arviointitoimintamme käytännön ratkaisuja sekä miettiä uusia tapoja arvioida opetussuunnitelman oppiaineiden eri osa-alueita. Tutkimme tällä hetkellä muun muassa sitä, miten voimme hyödyntää arvioinneissa uusia digitaalisia innovaatioita.

Tilannekatsaus ja aikataulu

Jodan logo

Järjestelmän nimi on Joda. 

Alla oleva aikataulu on suuntaa antava. Jodan kehityksessä sovelletaan ketterän projektinhallinnan periaatteita ja menetelmiä, joten määrittely-, suunnittelu- ja toteutustyö limittyvät toisiinsa.

Vuosi 2022

Hankkeen organisoituminen

Toiminnallisuuksien määrittelyä

Käyttöliittymien ja käyttökokemuksen suunnittelua

Teknisten ratkaisujen ja arkkitehtuurin määrittelyä ja suunnittelua

Ohjelmistokehitys alkoi

Kehitysympäristön pystytys

Vuosi 2023

Visuaalinen suunnittelu

Toiminnallisuuksien ja ratkaisujen iterointia ja suunnittelua

Ohjelmistokehitys jatkuu

Testiympäristön pystytys

Testaus alkoi

Vuosi 2024

Ohjelmistokehitys jatkuu

Tuotantoympäristön pystytys

Testaus jatkuu

Sisällön tuotantoa

Auditoinnit

Joda on räätälöity järjestelmä, joka pohjautuu mikropalveluarkkitehtuuriin. Jodan kehityksessä on pyritty hyödyntämään avoimen lähdekoodin ratkaisuja. Hankkeen aikana on myös tunnistettu järjestelmään ja perusopetuksen oppimistulosarviointeihin liittyvät tietovarannot ja digitaaliset yhteiskäyttöiset palvelut.

Jodan osalta käytettävyyden ja saavutettavuuden parantamiseksi tehdään säännöllisesti töitä. DigiOTA-hankkeessa on käytössä osallistamissuunnitelma, jossa määritellään eri kohderyhmien osalta, miten ja milloin käyttöliittymiä ja toiminnallisuuksia validoidaan ja käytettävyystestataan. Tulokset huomioidaan heti suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lisätietoja:

Lisätietoja DigiOTA-hankkeesta antaa järjestelmän tuoteomistaja, johtava arviointiasiantuntija Heli Koskenniemi.

Heli Koskenniemi.

Heli Koskenniemi

Johtava arviointiasiantuntija
Yhteiset kehittämispalvelut, Arviointitoiminnan digitalisointi
+358 29 533 5517 Helsinki