DigiOTA-hanke

Esi- ja perusopetus

Karvissa on alkanut laaja arvioinnin digitalisoinnin hanke:

Oppimistulosten digitaalisen arviointijärjestelmän kehittäminen (DigiOTA) 2022-2024.

Hankkeen asettaja on Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeessa kehitetään Karvin käyttöön digitaalinen arviointijärjestelmä, jolla voidaan hallita ja tehdä perusopetuksen kansallisia oppimistulosarviointeja.  Arviointijärjestelmällä kerätään tietoa esi- ja perusopetuksen valtakunnallisten opetussuunnitelmien tavoitteiden saavuttamisesta, oppiaineen osaamisen tasosta sekä koulutuksen tasa-arvon toteutumisesta.

Tarkoituksena on kehittää käyttäjälähtöisesti suunniteltu, pitkään käytössä oleva tietojärjestelmä. Järjestelmä tulee mahdollistamaan kansallisten oppimistulosarviointien tietoturvallisen käsittelyn ja arviointitiedon laadukkaan jatkohyödyntämisen. Kehittämistyössä kiinnitetään jatkuvasti huomiota myös järjestelmän toimintavarmuuteen ja käytettävyyteen.

Hankkeessa sovelletaan ketterän projektinhallinnan periaatteita ja menetelmiä. Hanketta tehdään yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Järjestelmän toteuttaja on CSC – Tieteen tietotekniikan keskus.

Valmistuessaan järjestelmä tuottaa monipuolisesti hyötyä kouluille:

  • Opettajien manuaalinen työ mm. pisteytyksessä vähenee.
  • Arviointitiedon löytyminen ja hyödynnettävyys parantuvat.
  • Karvin ja arvioitavien koulujen välinen viestintä paranee.

Olemme Karvissa innoissamme, koska meillä on hankkeen ja järjestelmän jatkokehityksen aikana mahdollista kehittää arviointitoimintamme käytännön ratkaisuja sekä miettiä uusia tapoja arvioida opetussuunnitelman oppiaineiden eri osa-alueita. Tutkimme tällä hetkellä mm. sitä, miten voimme hyödyntää arvioinneissa uusia digitaalisia innovaatioita ja koulujen käytössä olevia ratkaisuja.

Tilannekatsaus ja aikataulu

 Uuden digitaalisen arviointijärjestelmän kehittäminen on Karville suuri ponnistus. Syksyllä 2022 teemme määrittelyä ja suunnittelua. Olemme myös aloittaneet toteutuksen. Ensimmäinen uudella järjestelmällä tehtävä arviointi on tarkoitus järjestää syksyllä 2024. Järjestelmän valmistumisen jälkeen sillä on tarkoitus tehdä kaikki oppilaiden tiedonkeruuta vaativat perusopetuksen oppimistulosarvioinnit.

Karvin oppimistulosarvioinnit koskevat kaiken ikäisiä perusopetuksen oppilaita. Haasteenamme on myös, että koulujen tieto- ja viestintätekninen varustetaso, verkkoyhteydet ja henkilökunnan osaaminen vaihtelevat suuresti. Tunteaksemme kohderyhmiemme ja kentän tilanteen paremmin hyödynnämme kehitystyössä aiemmista Karvin arvioinneista saatua käyttäjädataa ja palautetta, alan tutkimuksia sekä teemme käyttäjätestauksia ja validoimme konsepteja.

Lisätietoja:

Lisätietoja DigiOTA-hankkeesta antaa järjestelmän tuoteomistaja, johtava arviointiasiantuntija Heli Koskenniemi.

Heli Koskenniemi

Heli Koskenniemi

Johtava arviointiasiantuntija
Yhteiset kehittämispalvelut, Arviointitoiminnan digitalisointi
+358 29 533 5517 Helsinki