Strategia

Karvi päivittää parhaillaan strategiaansa ja valmistelee uutta arviointisuunnitelmaa 

Karvissa on meneillään strategian uudistamistyö, joka linkittyy koulutuksen arviointisuunnitelman valmisteluun vuosille 2024–2027. Strategiatyö käynnistyi toimintaympäristöanalyysillä, sidosryhmäkyselyllä ja arvopohdinnoilla uuden arviointineuvoston aloittaessaan työnsä syksyllä 2022. Valmistelutyön aikana on järjestetty useita kuulemistilaisuuksia ja työpajoja strategisten tavoitteiden kirkastamiseksi ja varmistaaksemme yhteiskunnallisesti vaikuttavan kansallisen arviointitoiminnan.

Arviointisuunnitelmaa varten Karvi kartoittanut käyttäjien tarpeita ja analysoinut satoja arviointialoitteita, joiden pohjalta arviointineuvosto laatii vuoden 2023 loppuun mennessä esityksen koulutuksen arviointisuunnitelmaksi vuosille 2024–2027. 

 

Strategiamme kulkee jatkossakin käsi kädessä nelivuotisen arviointisuunnitelman kanssa. Strategia laaditaan siis samaksi nelivuotiseksi jaksoksi kuin arviointisuunnitelmakin. Lisätietoa arviointisuunnitelmasta

Strategiamme peruspilareita ovat lakisääteiset tehtävämme, visio, strategiset tavoitteet, toimintaa ohjaavat arvot ja Karvin vaikuttavuustavoitteet. 

Karvin strategia 2020–2024:

Karvin strategia 2020–2024

Katso Karvin strategia tekstimuodossa tästä. 

Karvin strategia tarkentuu konkreettisiksi toimenpiteiksi strategian toimeenpanosuunnitelmassa. Strategian toimeenpanosuunnitelmaamme on kirjattu yksityiskohtaisia toimenpiteitä, joita kunkin strategisen tavoitteen edistämiseksi tehdään. Seuraamme toimeenpanosuunnitelman toteutumista kvartaaleittain.

Uuden strategian valmistelun yhteyshenkilöt

Mari Räkköläinen.

Mari Räkköläinen

Arviointineuvos
Strateginen vastaava
Yhteiset kehittämispalvelut
+358 29 533 5558 Helsinki
Marja-Liisa Saarilammi

Marja-Liisa Saarilammi

Arviointineuvos
Strateginen vastaava
Korkeakoulutus, Vapaa sivistystyö
+358 29 533 5528 Helsinki