Strategia

Karvin strategia (katso kuva alla) ohjaa seuraavan nelivuotiskauden organisaation toimintaa. Strategiamme peruspilareita ovat lakisääteiset tehtävämme, visio, strategiset tavoitteet, toimintaa ohjaavat arvot ja Karvin vaikuttavuustavoitteet.

Strategiset tavoitteemme seuraavalle arviointisuunnitelmakaudelle 2024–2027 ovat

  • osaamis- ja koulutustason nostaminen
  • sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävän kehityksen edistäminen
  • koulutuksen ja varhaiskasvatuksen laadun jatkuva kehittäminen
Kuva Karvin strategiasta, josta näkyvät Karvin visio, strategiset tavoitteet ja arvot.

Strategiamme kulkee jatkossakin käsi kädessä nelivuotisen arviointisuunnitelman kanssa. Strategia laaditaan siis samaksi nelivuotiseksi jaksoksi kuin arviointisuunnitelmakin. Arviointisuunnitelmamme sisältää ne käytännön toimet, joilla strategiaa toteutetaan.

Karvin strategian uudistamistyö linkittyi koulutuksen arviointisuunnitelman valmisteluun vuosille 2024–2027. Strategiatyö käynnistyi toimintaympäristöanalyysillä, sidosryhmäkyselyllä ja arvopohdinnoilla uuden arviointineuvoston aloittaessa työnsä syksyllä 2022. Valmistelutyön aikana järjestimme useita kuulemistilaisuuksia ja työpajoja strategisten tavoitteiden kirkastamiseksi ja sen varmistamiseksi, että kansallinen arviointitoiminta on yhteiskunnallisesti vaikuttavaa.

Arviointisuunnitelmaa varten Karvi on kartoittanut käyttäjien tarpeita ja analysoinut satoja arviointialoitteita, joiden pohjalta arviointineuvosto laati esityksen koulutuksen arviointisuunnitelmaksi vuosille 2024–2027.