Strategia

Strategiamme kulkee käsi kädessä nelivuotisen arviointisuunnitelman kanssa. Strategia laaditaan siis samaksi nelivuotiseksi jaksoksi kuin arviointisuunnitelmakin. Lisätietoa arviointisuunnitelmasta

Strategiamme peruspilareita ovat lakisääteiset tehtävämme, visio, strategiset tavoitteet, toimintaa ohjaavat arvot ja Karvin vaikuttavuustavoitteet. 

Karvin strategia 2020–2024:

Karvin strategia 2020–2024

Katso Karvin strategia tekstimuodossa tästä. 

Karvin strategia tarkentuu konkreettisiksi toimenpiteiksi strategian toimeenpanosuunnitelmassa. Strategian toimeenpanosuunnitelmaamme on kirjattu yksityiskohtaisia toimenpiteitä, joita kunkin strategisen tavoitteen edistämiseksi tehdään. Seuraamme toimeenpanosuunnitelman toteutumista kvartaaleittain.

Lisätietoa

Mari Räkköläinen

Arviointineuvos
Strateginen vastaava
Yhteiset kehittämispalvelut
+358 29 533 5558 Helsinki
Marja-Liisa Saarilammi

Marja-Liisa Saarilammi

Arviointineuvos
Strateginen vastaava
Korkeakoulutus, Vapaa sivistystyö
+358 29 533 5528 Helsinki