Ammatillisen koulutuksen järjestäjien tukeminen laadunhallinnassa ja arvioinnissa

Ammatillinen koulutus

Karvi tukee ammatillisen koulutuksen järjestäjiä arviointia ja laadunhallintaa koskevissa asioissa.

Karvi tukee koulutuksen järjestäjiä laadunhallinnan kehittämisessä seuraavilla tavoilla:

  • tuottamalla arviointitietoa laadun kehittämisen tarpeisiin,
  • arvioimalla järjestäjien laadunhallinnanjärjestelmiä,
  • tuottamalla tietoa hyvistä laadunhallinnan ja kehittämisen käytänteistä ja levittämällä niitä yli koulutusasterajojen,
  • tukemalla varhaiskasvatuksen järjestäjiä, kouluja, oppilaitoksia ja korkeakouluja kansallisten arviointien ja itsearviointien hyödyntämisessä sekä kehittävän arvioinnin näkökulman vahvistamisessa,
  • tukemalla laadun johtamista, ohjausta, kehittämistä ja varmistusta,
  • kehittämällä arviointijärjestelmiä, tukimateriaaleja, arviointityökaluja,
  • tarjoamalla laadunhallintaa ja arviointia koskevaa koulutusta ja ohjausta.

Tutustu Karvin arvioinneissa ja laadunhallinnan tuessa käyttämiin käsitteisiin.

Lisätietoja:

Tarja Frisk.

Tarja Frisk

Johtava arviointiasiantuntija
Ammatillinen koulutus
+358 29 533 5504 Helsinki
Raisa Hievanen.jpg

Raisa Hievanen

Arviointiasiantuntija
Ammatillinen koulutus
+358 29 533 5542 Helsinki