Varhaiskasvatuksen koulutusten arviointi

Korkeakoulutus

Päivitetty 9.8.2023

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toteuttaa vuosina 2022–2023 Varhaiskasvatuksen koulutusten arvioinnin. Arviointi on osa Koulutuksen arviointisuunnitelmaa vuosille 2020–2023. Arviointi kohdistuu korkeakoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Arvioinnissa tarkastellaan yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa sekä Snellman-korkeakoulussa  järjestettäviä varhaiskasvatuksen koulutuksia.

Ajankohtaista

 • Työelämäkysely varhaiskasvatusjohtajille ja yksityisille palveluntuottajille meneillään 9.8.-25.8.2023
 • Arviointiklinikat kyselyn vastaajille 14.8.2023 klo 14.00-15.00 ja 22.8.2023 klo 8.00-9.00.
 • Arvioinnin julkistustilaisuus 16.1.2024 Helsinki ja Teams.

Tavoitteet ja hankesuunnitelma

Arvioinnin tavoitteet on määritelty Koulutuksen arviointisuunnitelmassa seuraavasti: ”Varhaiskasvatuksen koulutusten arviointi on ajankohtainen ohjausjärjestelmään kohdistuneiden mittavien muutosten vuoksi. Arviointi tuottaa tietoa varhaiskasvatuksen opetus-, johtamis-, kasvatus- ja hoitotehtäviin kelpoisuuden tuottavien koulutusten sisällöllisistä kehittämistarpeista. Lisäksi arvioinnilla selvitetään, onko varhaiskasvatuksen opettajien ja muun henkilöstön koulutus alueellisesti tasalaatuista.”

Arviointiryhmä

Hankkeelle on nimetty arviointiryhmä. Arviointiryhmän jäseninä toimivat seuraavat henkilöt:

 • Professori emerita Kirsti Karila, Tampereen yliopisto (puheenjohtaja)
 • Lektor Susanne Davidsson, Yrkeshögskolan Novia
 • Opettaja Paula Helakari, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Edunvalvonnan koordinaattori Emma Holsti, OSKU ry
 • Varhaiskasvatuspäällikkö Riitta Keloneva, Tornion kaupunki
 • Varhaiskasvatustoimenjohtaja Kai Kytölaakso, Kokkolan kaupunki
 • Varhaiskasvatuksen opettajaopiskelija Lauri Malkamäki, SOOL ry
 • Koulutuspäällikkö Krister Rantala, Turun kristillinen opisto
 • Yliopettaja Meeri Rusi, Turun ammattikorkeakoulu
 • Yliopistonlehtori Satu Valkonen, Helsingin yliopisto

Sidosryhmien, viranomaisten ja koulutusorganisaatioiden kuuleminen

Karvi on kuullut laajasti keskeisiä sidosryhmiä kesän 2022 aikana. Kuulemisissa on keskusteltu muun muassa ajankohtaisista arviointikysymyksistä ja vastaajatahoista, joilta tietoa olisi tärkeää kerätä. Syyskuussa Karvi kuulee koulutusorganisaatioita. Kuulemisten sisältöjä hyödynnetään osana arvioinnin pääteemojen määrittelyä. Lopulliset arviointikysymykset päätetään arviointiryhmän kanssa.

Arviointitiedon hankinta ja arvioinnin aikataulu

 • Arvioinnin julkistustilaisuus 16.1.2024
 • Työelämäkysely varhaiskasvatusjohtajille ja yksityisille palveluntuottajille 9.8.-25.8.2023
 • Itsearviointikysely korkeakouluille 3.4-15.5.2023. Saatteet ja lomakkeet:
 • Opiskelijatyöpajat 19.4-26.4.2023
 • Opetussuunnitelma-analyysi

Tiedotamme arvioinnin tiedonkeruista tarkemmin suoraan arvioinnin yhteyshenkilöille. Lisäksi tiedotamme tiedonkeruista tällä verkkosivulla.

Tiedotteet

Tapahtumat

 • Tulossa: Arvioinnin julkistamistilaisuus 16.1.2024, Helsinki ja Teams.
 • Varhaiskasvatuksen koulutusten arvioinnin tiedonkeruisiin liittyvät arviointiklinikat. Karvi järjestää arviointiyhteyshenkilöille Teams-yhteyksin kaksi arviointiklinikkaa: perjantaina 14.4.2023 klo 8.00-9.30 ja torstaina 27.4.2023 klo 8.00-9.30. Linkit lähetetään arviointiyhteyshenkilöille.

Menneet tapahtumat

 • Varhaiskasvatuksen koulutuksia järjestävien korkeakoulujen kuulemistilaisuus kutsuwebinaarina 1.9.2022 klo 13-15.00
 • Arvioinnin informaatiotilaisuuden 22.8.2022 diat:
 • Varhaiskasvatuksen koulutusten järjestäjien kuulemistilaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille kutsuwebinaarina 1.9.2022 klo 8-10
 • Varhaiskasvatuksen koulutuksia järjestävien korkeakoulujen kuulemistilaisuus kutsuwebinaarina 1.9.2022 klo 13-15.00
 • Arvioinnin informaatiotilaisuus varhaiskasvatuksen koulutusten yhteyshenkilöille maanantaina 22.8.2022 klo 14.00-15.30

Lisätiedot arvioinnista

Tarja Frisk.

Tarja Frisk

Johtava arviointiasiantuntija
Ammatillinen koulutus
+358 29 533 5504 Helsinki
Kirsi Mustonen.

Kirsi Mustonen

Arviointiasiantuntija
Korkeakoulutus, Vapaa sivistystyö
+358 29 533 5515 Helsinki
Tuomas Sarkkinen

Tuomas Sarkkinen

Arviointiasiantuntija
Varhaiskasvatus
+358 29 533 5582 Helsinki