Perusopetuksen laadunhallinnan nykytilan kartoitus

Esi- ja perusopetus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toteutti kartoituksen perusopetuksen laadunhallinnan nykytilasta loka-joulukuussa 2021. Kartoitus liittyi Oikeus oppia -kehittämisohjelmaan ja etenkin opetus- ja kulttuuriministeriön laatutyönyrkin työskentelyyn. Perusopetuksen järjestäjien laadunhallintatyön nykytilan lisäksi Karvi kartoitti järjestäjien toiveita laadunhallintaan ja itsearviointiin liittyen. Samalla päivitettiin 2016 toteutetun opetuksen järjestäjien laadunhallinnan ja itsearvioinnin käytänteiden arvioinnin tuloksia.

Kartoitusta varten järjestettiin neljä kuulemistilaisuutta Teamsin kautta marraskuussa 2021 perusopetuksen järjestäjistä tehdylle harkinnanvaraiselle näytteelle. Lisäksi kartoitukseen kerättiin kuulemistilaisuuksiin osallistujilta tietoa laadunhallinnan nykytilasta pienen ennakkokyselyn avulla.

Karvi laati kuulemistilaisuuksien ja ennakkokyselyn pohjalta yhteenvedon, joka luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeriölle joulukuussa. Yhteenvedon tietoja hyödynnetään osana ministeriön laatutyönyrkin loppuraporttia, joka julkaistaan keväällä 2022.

Karvi on maaliskuussa 2022 julkaissut raportin, joka sisältää päätulokset.

Tietosuojaseloste:

Lisätietoja antaa:

Chris Silveström

Chris Silverström

Johtava arviointiasiantuntija
Ruotsinkielisen koulutuksen yhteyshenkilö, Yleissivistävä koulutus
+358 29 5335563 Helsinki