Teema- ja järjestelmäarvioinnit

Ammatillinen koulutus
Kuvituskuva. Vaatetusalan opiskelija suunnittelee vaatekappaletta mallinukkeen päällä.
Kuva: goodluz/Shutterstock.com

Teema-arvioinnit kohdistuvat sisällölliseen kokonaisuuteen tai aihepiiriin. Kohteena voi olla myös jonkin koulutusmuodon tilan arviointi. Järjestelmäarvioinneissa arvioinnin kohteena on koulutusjärjestelmä tai sen osa-alue. Lisäksi kohteena voi olla koulutuspolitiikka ja sen toimeenpano tai koulutusjärjestelmän kehittäminen. Teema- ja järjestelmäarvioinnit voivat kohdistua joko vain ammatilliseen koulutukseen tai samanaikaisesti useaan koulutusjärjestelmän tasoon.

Arvioinneissa käytetään osallistavia ja monipuolisia arviointimenetelmiä. Olennaista on eri sidosryhmien näkökulmien huomioon ottaminen, arvioitavan ilmiön kriittinen ja syvällinen tarkastelu sekä koko­naisvaltaisen kuvan hahmottaminen arvioitavasta kohteesta.

Käynnissä olevat teema-arvioinnit:

Päättyneet teema-arvioinnit 2020–2024:

Teema-arvioinnit vuosilta 2014-2019