Excellence-laatuleima

Korkeakoulutus

Karvin korkeakoulujen auditointeihin 2018-2024 sisältyy mahdollisuus saada excellence-laatuleima. Excellence-laatuleima on tunnustus korkeakouluille poikkeuksellisen korkealaatuisesta kehittämistyöstä.

Palkittu korkeakoulu on osoittanut innovatiivista edelläkävijyyttä, pitkäjänteistä kehittämisotetta ja osallistavaa toimintakulttuuria.

Korkeakoulu pääsee excellence-laatuleimaehdokkaaksi, jos auditointiryhmä antaa ta­son erinomainen arvion vähintään yhdestä arviointialueesta:

I Osaamista luova korkeakoulu

II Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu

III Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu.

Korkeakoulujen arviointijaosto valitsee vuosittain keskuudestaan 3-4 jäsenisen arviointipaneelin, joka vastaa ehdokkaiden pisteytyksestä ja tekee ehdotuksen korkeakoulujen arviointijaostolle excellence-laatuleiman saajiksi. Korkeakoulujen arviointijaosto käsittelee ehdotuksen ja myöntää excellence-laatuleimoja kerran vuodessa: keväällä 2021, 2022, 2023, 2024 ja 2025.

Arviointi kohdistuu seuraaviin kriteereihin:

  1. Korkeakoulu on innovatiivinen edelläkävijä, rohkea ja ennakkoluuloton kehittäessään toimintaansa.
  2. Korkeakoulu on pitkäjänteisen kehittämisen huippuosaaja, ja sillä on vahvaa näyttöä kehittämistyön vaikuttavuudesta.
  3. Korkeakoulu säteilee hyvää ympäristöönsä. Korkeakoululle on tunnusomaista osallistaa laajasti toimijoita kehittämistyöhön ja ylittää ennakkoluulottomasti erilaisia rajoja.

Saadakseen excellence-laatuleiman korkeakoululla tulee olla näyttöä poikkeuksellisen korkealaatuisesta kehittämistyöstä kyseiseen arviointialueeseen ja edellä mainittuihin excellence-kriteereihin liittyen. Excellence-laatuleimaa ei ole mahdollista saada uusinta-auditoinnissa. Excellence-laatuleima on voimassa Karvin auditoinnin laatuleiman voimassaoloajan.

Excellence-laatuleiman saaneet korkeakoulut

Lisätietoja prosessista

Mirella Nordblad

Mirella Nordblad

Johtava arviointiasiantuntija
Ruotsinkielisen koulutuksen yhteyshenkilö, Korkeakoulutus
+358 29 533 5541 Helsinki