Jyväskylän yliopiston auditointi 2021

Korkeakoulutus

Jyväskylän yliopisto auditoitiin ensimmäisenä yliopistona kolmannella auditointikierroksella. Jyväskylän yliopisto sai auditoinnista erityistä kiitosta koulutustoiminnan johtamisesta ja monipuolisesta henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtimisesta.

Jyväskylän yliopisto (JYU) läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttaman auditoinnin hyväksytysti. JYU:lle myönnettiin laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta. Hyväksytty auditointi on osoitus siitä, että JYU:n toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät sekä kansalliset kriteerit että eurooppalaiset korkeakoulujen laadunvarmistusta koskevat kriteerit.

Koulutuksen johtaminen kokonaisvaltaista ja opetus linjakasta

Jyväskylän yliopiston koulutusta johdetaan vakuuttavasti ja koulutuksen linjakkaaseen toteuttamiseen panostetaan. Jyväskylän yliopistossa panostetaan opiskelijoiden oppimisen tukemiseen, ohjaamiseen ja opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtimiseen. Auditointiryhmä toteaa, että Jyväskylän yliopistossa kehitetään koulutusta ja koulutusta arvostetaan. Myös monitieteisiä maisteriohjelmia on kehitetty pitkäkestoisesti ja laajassa yhteistyössä.

– Olimme erityisen vaikuttuneita siitä, miten kattavasti koulutuksen kehittämistä tehdään ja miten systemaattisesti opetussuunnitelmia on kehitetty. Opiskelijapalautejärjestelmää voitaisiin toki päivittää, ja opiskelijat voisivat saada useammin vastapalautetta, jolloin Jyväskylän yliopiston koulutustoiminta toimisi esimerkkinä kaikille korkeakouluille, kertoo auditointiryhmän puheenjohtaja, professori Helka-Liisa Hentilä Oulun yliopistosta.

Yliopistossa panostetaan työhyvinvointiin ja henkilöstön kehittämiseen

Jyväskylän yliopistossa tuetaan määrätietoisesti henkilöstön työhyvinvointia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Henkilöstö myös tietää työnsä yhteyden yliopiston tavoitteisiin. Yliopiston laatujärjestelmää on kehitetty pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti. Auditointiryhmä suosittelee yliopistoa kuitenkin seuraamaan, että kokonaisvaltaisuuden kääntöpuolena ei synny liian kankeita toimintatapoja, jotta välitöntä kehittämistä kaipaavat pienet ja nopeasti korjattavissa olevat asiat eivät jää vuosikellon ratasten väliin.

Vahva rooli alueella

Jyväskylän yliopiston alueelliset sidosryhmät tunnistavat ja arvostavat yhteistyötä yliopiston kanssa. Yliopistolla onkin vahva ja selkeä rooli alueen kehittäjänä ja edunvalvojana. Jyväskylän yliopisto tekee myös paljon verkostomaista yhteistyötä niin kansainvälisesti, kansallisesti kuin alueellisestikin.

Jyväskylän yliopisto on valtakunnallinen edelläkävijä tutkimuksen avoimuuden kehittämisessä. Yliopiston pitäisi kuitenkin vielä systemaattisemmin viestiä tekemästään monipuolisesta työstä ja tutkimuksesta sekä tukea myös tutkijoiden omaa viestintäaktiivisuutta. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus voisi jatkossa olla myös tavoitteellisempaa, ja sitä voitaisiin seurata tietyin mittarein. Myös laatujärjestelmää voitaisiin täydentää yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen osioilla.

Auditointiraportti on luettavissa Karvin auditointialustalla.

Lisätietoja

Mira Huusko

Mira Huusko

Arviointiasiantuntija
Korkeakoulutus
+358 29 533 5565 Helsinki