Auditointien huomautus- ja valitusmenettelyt

Korkeakoulutus

Korkeakouluilla on mahdollisuus huomauttaa tai valittaa Karvin korkeakouluja koskevasta arviointitoiminnasta yhteiseurooppalaisten laadunvarmistuksen periaatteiden (ESG) mukaisesti. 

Huomautusmenettely

Huomautusmenettelyn avulla korkeakoulu voi ilmaista tyytymättömyytensä arviointiprosessin toteuttamiseen tai arvioinnin toteuttaneiden henkilöiden toimintaan eli antaa toiminnasta palautetta. Karvissa on erikseen auditointien valitusmenettely (kuvattu alla).

Karvin korkeakoulujen arviointeja koskevan huomautusmenettelyn periaatteet:

  • Huomautuksen tulee kohdistua Karvin arviointiprosessiin tai arvioinnin toteuttaneiden henkilöiden toimintaan.
  • Huomautuksen tekee korkeakoulu. Karvi ei käsittele nimettömiä huomautuksia.
  • Huomautus tulee tehdä puolen vuoden sisällä huomatusta koskevan arvioinnin, auditoinnin tai akkreditoinnin julkaisemisesta.
  • Käsittelemme vain huomautukset, jotka kuuluvat Karvin viranomaisvastuulle.


Pyrimme käsittelemään saadut huomautukset kuukauden sisällä siitä, kun huomautus on lähetetty Karviin. Olemme yhteydessä huomautuksen tehneen korkeakoulun yhteyshenkilöön käsittelymme jälkeen. Huomautuksen käsittelee ensin Karvin johtaja tai korkeakoulutuksen ja vapaan sivistysyksikön johtaja, joka päättää, vastataanko kirjalliseen huomautukseen Karvin virkahenkilöiden kesken vai viedäänkö se Korkeakoulujen arviointijaoston vai Tekniikan korkeakoulutuksen asiantuntijaryhmän käsittelyyn. Kirjalliseen huomautukseen annetaan kirjallinen vastaus. Vastauksen laajuus määräytyy käsittelyssä olevan asian laajuuden mukaan. Tavoitteenamme on käsitellä huomautukset rakentavassa ja kehittävässä hengessä.

Huomautukset tehdään lomakkeella.
 

Valitusmenettely

Karvin auditointiin tai uusinta-auditointiin osallistunut korkeakoulu voi tehdä myös pyynnön auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi. Menettelyn tavoitteena on turvata korkeakoulujen oikeudenmukainen kohtelu auditoinneissa ja taata tasapuolinen auditoinnin lopputulosta koskeva päätöksenteko. 

Menettely koskee auditointeja, joissa on sovellettu Karvin Korkeakoulujen auditointikäsikirjaa 2019-2024.

Pyyntö voi kohdistua seuraaviin korkeakoulujen arviointijaoston päättämiin arvioinnin tuloksiin:

1) korkeakoulu ei läpäise auditointia ja siltä edellytetään uusinta-auditointia; tai
2) korkeakoulu ei läpäise uusinta-auditointia.

Pyyntö voidaan tehdä sillä perusteella, että auditointi ei ole toteutunut auditointikäsikirjassa määritellyllä tavalla ja että se saattaa korkeakoulujen oikeudenmukaisen tai tasapuolisen kohtelun kyseenalaiseksi. Korkeakoulujen arviointijaoston päätökset auditointien lopputuloksista ovat luonteeltaan asiantuntijalausuntoja. Ne eivät ole hallinnollisia päätöksiä, eikä niistä voi valittaa hallintolainkäyttölain mukaisesti.

Menettely on voimassa vuoden 2024 loppuun saakka.

Auditoinnin valitusmenettelyn asiantuntijaryhmä 2019–2024

  • Laatupäällikkö Tarja Hettula, Maanpuolustuskorkeakoulu
  • Rehtori emerita Anneli Pirttilä, korkeakoulujen arviointijaoston jäsen (2014–2018)
  • Rehtori Pertti Puusaari, Hämeen ammattikorkeakoulu

Henkilökohtaiset varajäsenet:

  • Erityisasiantuntija Kari Seppälä, Turun yliopisto (Hettula)
  • Johtaja Eva Maria Raudasoja, Oulun yliopisto, korkeakoulujen arviointijaoston jäsen (2014–2018), (Pirttilä)
  • Tietotuotannon asiantuntija Mikko Penttinen, Karelia ammattikorkeakoulu (Puusaari)

Lisätietoja menettelyistä

Mirella Nordblad

Mirella Nordblad

Johtava arviointiasiantuntija
Ruotsinkielisen koulutuksen yhteyshenkilö, Korkeakoulutus
+358 29 533 5541 Helsinki