Korkeakoulujen laatuseminaari 2023

Korkeakoulutus

KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN LAATU KESKIÖÖN

Karvi järjesti vuoden 2023 Korkeakoulujen laatuseminaarin 3.10.2023. Alta löytyvät kaikki seminaarissa pidetyt esitykset sekä ryhmätöiden tulokset. 

Seminaarin tallenne on katsottavissa Karvin YouTube-kanavalla. Katso tallenne tästä. 

Teemat: Koulutusohjelmien säännöllinen arviointi, koulutusten tuottaman osaamisen arviointi ja varmistaminen sekä kolmannen auditointikierrokset opit. 

Teemojen taustalla ovat ESG:n vaatimus koulutusohjelmien säännöllisestä arvioinnista, Karvin ulkoisessa ENQA-arvioinnissa saama suositus vahvistaa koulutusohjelmien arviointia auditointimallissa sekä huoli osaamisen laadusta.

Seminaarin tavoitteet:

 • keskustella eurooppalaisten laadunvarmistuksen periaatteiden (ESG) kehityksestä ja käydä yhteistä keskustelua suomalaisten korkeakoulujen neljännestä arviointikierroksesta 
 • tarjota korkeakouluille erilaisia malleja ja lähestymistapoja koulutusohjelmien systemaattiseen sisäiseen ja ulkoiseen arviointiin
 • kuulla kansainvälinen esimerkki siitä, millaisilla arviointimenettelyillä ja -kriteereillä Saksassa korkeakoulut voivat saada koulutusohjelmiensa itseakkreditointioikeuden institutionaalisen auditoinnin yhteydessä 
 • tarjota osallistujille tilaisuus verkostoitumiseen ja toisilta oppimiseen.

Aiemmista laatuseminaareista poiketen vuonna 2023 ei kuultu kolme vuotta sitten auditoitujen korkeakoulujen kehittämistyöstä, sillä tällaisia korkeakouluja oli vain yksi. Vuoden 2024 laatuseminaarissa auditointien jälkeinen kehittämistyö on taas mukana ohjelmassa.                                        

10.00 TERVETULOA! EUROOPPALAISTEN LAADUNVARMISTUKSEN PERIAATTEIDEN (ESG) KEHITYS JA NELJÄNNEN AUDITOINTIKIERROKSEN SUUNNITTELU

Yksikön johtaja Helka Kekäläinen, Karvi

10.30 AWARDING SELF-ACCREDITING POWERS FOR DEGREE PROGRAMMES IN THE CONTEXT OF AN INSTITUTIONAL AUDIT – CRITERIA, PROCEDURES AND EXPERIENCES

Director Doris Herrmann, Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programmes (AQAS) and Member of the ENQA Board

11.00 OSAAMISEN JA OPPIMISEN ARVIOINTI: KORKEAKOULUPEDAGOGIIKAN KANSALLISEN ARVIOINNIN TÄRKEIMMÄT VIESTIT KOULUTUKSEN LAATUTYÖLLE 

Professori, johtaja Auli Toom, Helsingin yliopisto, Yliopistopedagogiikan keskus (HYPE)       

12.30 KOULUTUSOHJELMIEN SYSTEMAATTINEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN – ESIMERKKEJÄ JA KOKEMUKSIA 

13.30 EXCELLENCE-LAATULEIMAN V. 2023 SAAJAN ESITTÄYTYMINEN –LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ARVIOINTIALUEESTA II: VAIKUTTAVA JA UUDISTAVA KORKEAKOULU

Vararehtori, TKI Mari Vuolteenaho ja johtaja, TKI Sanna Juvonen, Laurea-ammattikorkeakoulu

14.30 YHTEINEN TYÖSKENTELY SEMINAARIN TEEMOISTA - ALLA SAATAVILLA RYHMÄTÖIDEN TULOKSET

Karvi hyödyntää ryhmätöiden tuloksia yhtenä aineistona korkeakoulujen kansallisen arviointimallin suunnittelussa. Varsinainen neljännen kierroksen mallin suunnittelu käynnistyy vuonna 2024. Karvi tulee keräämään kaikilta korkeakouluilta sekä keskeisiltä sidosryhmiltä systemaattisen palautteen uuden mallin suunnitteluvaiheessa.

 1. Kansallisen korkeakouluarvioinnin tavoitteet ja kohteet

  Mikä kolmannen kierroksen mallin tavoitteissa ja kohteissa toimi hyvin (’must keep’)?
  Mihin suuntaan neljännen kierroksen tavoitteita ja kohteita tulisi kehittää – mikä korkeakouluja haastaa?

 2. Kansallisen korkeakouluarvioinnin toteutustapa

  Mikä kolmannen kierroksen mallin toteutustavassa toimi hyvin (’must keep’)?
  Mihin suuntaan neljännen kierroksen toteutustapaa tulisi kehittää – mikä innostaa ja tuottaa uutta, mistä olisi korkeakouluille hyötyä?

 3. Muita viestejänne auditointimallin suunnitteluun?

15.30 RYHMÄTÖIDEN YHTEENVETO – MITÄ YHTEISIÄ EVÄSTYKSIÄ JATKOON? 

Mirella Nordblad ja Mira Huusko, Karvi          

15.45 SEMINAARIN PÄÄTÖS

 

Lisätietoja:

Sirpa Moitus.
Arviointineuvos
Hilla Vuori
Arviointiasiantuntija