Meddelande
Åbo universitet fick godkänt i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Åbo universitet fick särskilt beröm av auditeringsgruppen för den…