Högskolor belönade med Excellence-kvalitetsstämpel

Högre utbildning

Excellence-kvalitetsstämpeln är ett erkännande för högskolor för ett exceptionellt högklassigt utvecklingsarbete. En belönad högskola har visat sig vara en innovativ föregångare, utvecklar sin verksamhet långsiktigt och har en verksamhetskultur som bygger på delaktighet.

Excellence-kvalitetsstämpeln kan på beslut av högskolornas utvärderingssektion beviljas de högskolor som av auditeringsgruppen har fått omdömet utmärkt för minst ett av sammanlagt tre utvärderingsområden (En kompetensskapande högskola, En nyskapande högskola med genomslagskraft och En utvecklingsorienterad och välmående högskola).

Excellence-kvalitetsstämpeln gäller under den tid som NCU:s kvalitetsstämpel för auditeringen är i kraft. Erkännandet delades ut för första gången våren 2021.

Högskolor belönade med Excellence-kvalitetsstämpel

HögskolornaUtvärderingsområden på excellence-nivåGiltighetstid
Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK)En utvecklingsorienterad och välmående högskola19.5.2021–20.5.2025

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK)

 

En nyskapande högskola med genomslagskraft

 

En utvecklingsorienterad och välmående högskola

18.5.2022-26.1.2028
Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea) En nyskapande högskola med genomslagskraft26.5.2023–15.6.2028
Aalto-universitetet

En kompetensskapande högskola 

En nyskapande högskola med genomslagskraft

En utvecklingsorienterad och välmående högskola

21.5.2024-28.4.2029
Lapin ammattikorkeakouluEn nyskapande högskola med genomslagskraft21.5.2024-15.6.2029