Extern utvärdering

Högre utbildning

NCU deltar regelbundet i extern utvärdering av sin verksamhet och speciellt sin utvärderingsverksamhet inom högre utbildning.

En exter utvärdering av NCU:s utvärderingsverksamhet inom högre utbildning genomförs med fem års mellanrum av European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). En internationell expertgrupp tillsatt av ENQA ansvarar för genomförandet av utvärderingen.

Den senaste externa utvärderingen av NCU genomfördes 2021–2022. NCU fick godkänt i utvärderingen, och förnyade sitt fulla medlemskap i ENQA och registrering i det europeiska registret för tillförlitliga utvärderingsaktörer EQAR.

Läs mer om ENQA:s utvärdering 2021–2022

Läs mer om ENQA:s utvärdering 2016–2017 

Mer information

Mirella Nordblad

Mirella Nordblad

Ledande utvärderingsexpert
Kontaktperson för svenskspråkig utbildning, Högre utbildning
+358 29 533 5541 Helsingfors