Utvärderingar av lärresultat

Yrkesutbildning
En kvinnlig och manlig studerande sminkar en kvinnlig studerande under en lektion.
Bild: MilanMarkovic78/Shutterstock.com

Nationella utvärderingar av lärresultat hör till NCU:s lagstadgade uppgifter och är en del av kvalitetskontrollen för yrkesutbildningen. Målet med utvärderingarna av lärresultat är att ge information om hur väl de studerande har uppnått kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnandet enligt examensgrunderna samt hurdana färdigheter de får för arbetslivet och fortsatta studier. I utvärderingarna av lärresultaten granskar man också kvaliteten på utbildningsanordnarnas pedagogiska verksamhet.

Under de senaste åren har utvärderingssystemet utvecklats genom meta-utvärderingar, externa utvärderingar och arbetsseminarier för olika berörda grupper, med hänsyn till de förändringar som skett i yrkesutbildningens verksamhetsmiljö. Som ett resultat av utvecklingsarbetet pilottestades systemet för utvärdering av lärresultat åren 2019–2021 inom grundexamina inom logistik samt social- och hälsovårdsbranschen samt inom yrkesexamen inom transportbranschen.

Det nya systemet för utvärdering av lärresultat omfattar utöver grundexamina även yrkes- och specialyrkesexamina, och man har strävat efter att stärka de studerandes och arbetslivets roll i att ta fram utvärderingsdata samt använt färdiga nationella informationsresurser, såsom Koski-registret och studeranderesponsen inom yrkesutbildningen, i så stor utsträckning som möjligt. Under pilotprojektet testade man också nya utvärderingsmetoder och samlade in respons på utvärderingssystemet från utbildningsanordnarna i olika skeden av pilotprojektet. Responsen har använts i den fortsatta utvecklingen av utvärderingssystemet och i valet av utvärderingsmetoder.

NCU har i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen gjort upp en plan för de examina som ska utvärderas 2021-2025. Målet med planen är att hjälpa utbildningsanordnarna att förutse kommande utvärderingar av inlärningsresultaten och göra dem till en del av utbildningsanordnarens kvalitetskontrollsystem.

En bild av Utvärderingsuppsättning för urvärdering av lärresultat inom yrkesutbildning
Utvärderingsuppsättning för utvärdering av lärresultat inom yrkesutbildningen

Nationell utvärdering av lärresultat inom yrkesutbildningen

Pågående utvärderingar

2023-2024

Grundexamen i natur och miljö och yrkesexamen inom naturbranschen

Grund- och yrkesexamen inom träindustrin

Genomförda utvärderingar

2022-2023

Grundexamen i affärsverksamhet, yrkesexamen i arbete som teamledare, specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning

Förhållandet mellan yrkesutbildningens kunnande och yrkeshögskolestudiernas krav

2021–2022

Grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen inom el- och automationsbranschen

2019–2020

Ett pilotförsök i grundexamina i logistik och inom social- och hälsovårdsbranschen samt i yrkesexamen inom transportbranschen

2015–2018

Grundexamen inom hästhushållning

Grundexamen inom skönhetsbranschen

Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik

2014–2017

Grundexamen inom idrott

Grundexamen inom turismbranschen

Grundexamen inom trädgårdsskötsel

Grundexamen inom husteknik

2014–2016

Utvärdering av inlärningsresultat inom hållbar utveckling

2013–2016

Grundexamen inom audiovisuell kommunikation

Grundexamen inom ungdoms- och fritidsinstruktion

Grundexamen inom processindustri

2012–2015

Grundexamen inom bilbranschen

Grundexamen inom musikbranschen

Grundexamen inom textil- och klädbranschen

Grundexamen inom informations- och kommunikationsteknik

2011–2014

Grundexamen inom livsmedelsbranschen

Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen

2010–2013

Grundexamen i hemarbets- och rengöringsservice

Grundexamen inom hantverk och konstindustri

Grundexamen inom företagsekonomi

2009–2012

Grundexamen inom hårbranschen

Grundexamen inom lantbruksbranschen

Grundexamen inom el- och automationsteknik

2008–2011

Grundexamen inom skogsbranschen

Grundexamen inom byggbranschen

2007–2010 (resultat publicerad i en rapport)

Grundexamen inom hotell- och restaurangsbranschen
Grundexamen inom maskin- och metallbranschen
Grundexamen inom logistik
Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

Mer information

Paula Kilpeläinen

Paula Kilpeläinen

Ledande utvärderingsexpert
Yrkesutbildning
+358 29 533 5557 Helsingfors