ENQA:s externa utvärdering 2016–2017

Högre utbildning

NCU fick godkänt i den externa utvärderingen som genomfördes 2017 av European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).

NCU förnyade sitt medlemskap i  ENQA och European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).

NCU:s verksamhet inom högre utbildning utvärderades 2016 av en expertgrupp tillsatt av ENQA. I denna utvärdering gav NCU belägg för att dess utvärderingsverksamhet inom högre utbildning överenstämmer med de europeiska principerna och riktlinjerna om högskolornas kvalitetshantering (European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ESG 2015).

ENQAs expertgrupp:

Ördförande – Tia Loukkola, EUA, Belgien

Sekreterare– Tue Vinther-Joergensen, EVA, Danmark

Milan Pol – representant för högskolor, Czech Republic

Beate Treml – studeranderepresentant, Austria

Maria Kelo – representant för ENQA, Belgium

Rapporten: ENQA AGENCY REVIEW: FINNISH EDUCATION EVALUATION CENTRE

NCU sammanställde en självvärdering för utvärderingen.

Självvärderingsrapporten