Utvärdering av de nya formerna av studiehandledning 2022–2024

Yrkesutbildning Förskoleundervisning och grundläggande utbildning Gymnasieutbildning

Utvärderingen är en del av undervisnings- och kulturministeriets program för utveckling av studiehandledningen. Utvärderingen gäller de nya eller fastställda former av studiehandledning som utvidgningen av läroplikten medför. Den utvidgade läroplikten har medfört ett delat handlednings- och tillsynsansvar. Förutom läroanstalter och skolor är även kommunerna skyldiga att delta. Ändringen i läropliktslagen förändrade också handledningen och hur resurserna för den ordnas. Inom den grundläggande utbildningen började man genomföra intensifierad personlig elevhandledning. I och med yrkesutbildningsreformen (2018) ökade handledningsskyldigheten på andra stadiet, och till följd av den utvidgade läroplikten förnyades handledningen i det andra övergångsskedet.

Utvärderingen omfattar hela det kontinuum som uppstod genom utvidgningen av läroplikten, från elevhandledning inom den grundläggande utbildningen till studiehandledning efter examen på andra stadiet. Utvärderingen omfattar grundläggande utbildning, grundläggande utbildning för vuxna, förberedande utbildning, fritt bildningsarbete, yrkesutbildning och gymnasieutbildning.

Det kvantitativa materialet bygger på uppgifter från Utbildningsstyrelsens databas Koski, antagningsregistret, skolornas register och Statistikcentralens registerbaserade undersökningsmaterial. I utvärderingen utnyttjas resultaten av utvecklingsprogrammen Utbildning för alla och Rätt att kunna. Kvalitativt material samlas in under hela projektet, t.ex. genom intervjuer.

Utvärderingen fokuserar på frågor kring genomförandet av handledningen som helhet och stödet för avläggande av examen på andra stadiet. Utvärderingen är i synnerhet inriktad på hur många examina som avläggs och förebyggande av studieavbrott. Dessutom ligger fokus på den roll som studiehandledningen och främjandet av de studerandes välbefinnande har i arbetet med att uppnå målen för utvidgningen av läroplikten.

All information som samlas in genom utvärderingen behandlas konfidentiellt och så att riskerna i anslutning till dataskyddet minimeras. Enskilda personer eller skolor kan inte identifieras i utvärderingsresultaten. Genom utvärderingen produceras information om tyngdpunkterna Främjande av likvärdighet samt Främjande av ett välfungerande utbildningssystem.

Du kan följa med hur projektet framskrider i NCU:s kanaler i sociala medier (LinkedIn, Twitter & Facebook) med hashtaggen #OHJA_arviointi.

Projektets utvärderingsgrupp:

En utvärderingsgrupp med externa sakkunniga har tillsatts för projektet. Gruppen har följande medlemmar:

  • Åsa Bodö, elevhandledare, Cronhjelmskolan, Larsmo
  • Anna Maria Honkala, elevhandledare, Sotkamon lukio
  • Päivi Ikola, vice ordförande, Suomen rehtorit ry.
  • Mira Kalalahti, biträdande professor, Jyväskylän yliopisto
  • Tomi Kiilakoski, ansvarig forskare, Nuorisotutkimusseura
  • Tuuli-Maria Lehtinen, studiehandledare, Ammattiopisto Live
  • Juha Liiten, utbildningschef, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
  • Minna Rovio, chef för utbildnings- och ungdomsverksamhet, Imatra
  • Antti Sinisalo, studiehandledare, Kouvolan lukio
  • Venla Tilli, ordförande, Osku ry.

Kati Jokio

Kati Jokio

Utvärderingsexpert
Allmänbildande utbildning, Studiehandledning
+358 29 533 5522 Helsingfors
Siru Myllykoski-Laine

Siru Myllykoski-Laine

Utvärderingsexpert
Allmänbildande utbildning, Studiehandledning
+358 29 533 5529 Helsingfors
Saara Nousiainen

Saara Nousiainen

Utvärderingsexpert
Allmänbildande utbildning
+358 29 533 5547 Helsingfors
Jukka Marjanen

Jukka Marjanen

Ledande utvärderingsexpert
Utvecklingstjänster
+358 29 533 5559 Helsingfors