Kouluun ja opintoihin kiinnittymisen tukeminen oppivelvollisuusikäisten koulutuksissa

Arviointiraportti Teema-arviointi Ammatillinen koulutus Esi- ja perusopetus Lukiokoulutus

Kouluun ja opintoihin kiinnittymisen tukeminen oppivelvollisuusikäisten koulutuksissa

Siru Myllykoski-Laine, Kati Jokio, Mira Kalalahti & Tomi Kiilakoski
suomi