Töihin meille

Karvi tuottaa luotettavaa kansallista arviointitietoa, osaamista ja ymmärrystä koulutuksesta ja sen laadusta. Arvioinneissa tuotamme muun muassa kehittämissuosituksia, joita voidaan hyödyntää niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisestikin, kun päätöksiä koulutuksen kehittämiseksi tehdään. Arviointitiedollamme kehitetään siis suomalaista koulutusta entistä paremmaksi. 

Arvioinneissamme tarkastellaan valittua teemaa ja verrataan, vastaavatko saavutetut tulokset asetettuja tavoitteita - esimerkiksi onko oppijoiden osaaminen opetussuunnitelmissa määritetyllä tasolla tai ovatko koulutuspoliittiset uudistukset johtaneet toivottuihin tuloksiin. Arviointien tekeminen tarkoittaa tiedon järjestelmällistä keruuta, analysointia ja tulkintaa. Arviointi on akateemisen tutkimuksen tekemistä, mutta lisäksi arvioinneissa valitaan johtopäätösten perusteella tärkeimmät kehitettävät kohdat, joihin annetaan kehittämissuosituksia. Arviointiin sisältyy siis arvottamista, mikä erottaa sen tutkimuksen teosta.

 Tehtävämme toteutumisen mahdollistavat meillä töissä olevat asiantuntijat. Meitä karvilaisia on noin 50, ja suurin osa työskentelee päätoimipaikassamme Helsingissä, osa Jyväskylässä. Olemme Opetushallituksen erillisyksikkö ja Helsingissä työskentelemmekin samoissa tiloissa opetushallituslaisten kanssa. Työskentelemme osittain myös etänä. 

Karvilaiset viihtyvät työssään tutkitusti hyvin, ja meillä on kiva ja lämminhenkinen työyhteisö. Seuraamme henkilöstömme viihtymistä säännöllisesti ja tartumme kehittämistä vaativiin kohtiin matalalla kynnyksellä. Meillä on myös matala hierarkia, ja johto ja esihenkilöt ovat läsnä arjen toiminnassa. 

Työtehtävät 

Karvissa työskennellään erilaisissa asiantuntijatehtävissä, ja työtehtävät ovat mielekkäitä ja vastuullisia. Suurin osa meistä on eri koulutusasteiden arvioinneissa työskenteleviä arviointiasiantuntijoita. Arviointiasiantuntijat vastaavat muun muassa arviointien suunnittelusta, aineiston hankinnasta ja analysoinnista sekä tulosten ja johtopäätösten raportoinnista. Lisäksi arviointiasiantuntijat osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä edistävät sidosryhmäyhteistyötä ja arviointitiedon hyödyntämistä. 

Arviointiasiantuntijoiden lisäksi Karvissa työskentelee menetelmien erityisasiantuntijoita eli metodikkoja sekä hallinto- ja viestintäasiantuntijoita. Lisäksi joukossamme on säännöllisesti korkeakouluharjoittelijoita, jotka tuovat aina tuoreen panoksen toimintaamme. 

Tutustu asiantuntijoihimme tarkemmin Yhteystiedot-sivun kautta

Harjoittelijoiden kokemuksia Karvista voit lukea Opiskelijoille-sivulta. 

Osaamisen kehittäminen 

Karvin tavoitteena on osaava ja hyvinvoiva karvilainen. Panostammekin monin tavoin henkilöstömme ammatilliseen kehittymiseen. Järjestämme säännöllisesti erilaisia koulutuksia, ja työntekijämme voivat osallistua laajasti myös Karvin ulkopuolisiin koulutuksiin ja konferensseihin. 

Oppimiskulttuurimme helmi on oma Osaamisen kehittämisen ohjelmamme, joka tuo ammatillisen kehittymisen osaksi jokapäiväistä työntekoa. Osaamisen kehittämisen ohjelmassa karvilaiset saavat viikoittaisia vinkkejä koulutuksista sekä jakavat osaamista ja hyviä käytänteitä kuukausittaisilla arviointiporinoilla. Osana Osaamisen kehittämisen ohjelmaa Karvissa valitaan myös vuosittain painopiste eli teema, johon liittyvää osaamista koko Karvissa erityisesti kehitetään. 

Karvilaisilla on mahdollisuus osallistua myös erilaisiin työkierto-ohjelmiin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Näissä noudatamme koko valtionhallinnon työnkierron periaatteita

Henkilöstöedut 

Karvin työntekijänä saat myös muun muassa 

  • kattavan, valtionhallinnon tasollakin huomioidun perehdytyksen 
  • pitkät työaikaliukumat 
  • osittaisen etätyömahdollisuuden 
  • lounasedun 
  • liikunta- ja kulttuuriedun 
  • työskentelytilat modernissa monitilatoimistossa Hakaniemessä ja Jyväskylän keskustassa 
  • laadukkaan työterveyshuollon 
  • mahdollisuuden osallistua erilaisiin harrastekerhoihin 
  • Karvia laajemman työyhteisön ja ison talon mahdollisuudet, sillä olemme yksi Opetushallituksen erillisyksiköistä. 

Avoimet työpaikat 

Ilmoitamme avoimet työpaikkamme valtionhallinnon yhteisellä valtiolle.fi-sivustolla

Kannustamme hakijoita kaikenlaisista taustoista hakemaan meille töihin. Suhtaudumme avoimesti erilaisiin elämäntilanteisiin ja monenlaiseen työ- ja elämänkokemukseen. 

Lisätietoa: