Puuteollisuuden perus- ja ammattitutkinnon arviointi

Ammatillinen koulutus

Arvioinnin tavoite

Puuteollisuuden perus- ja ammattitutkinnon arviointi toteutettiin vuosina 2023-2024. Arvioinnin tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, miten hyvin opiskelijat ovat saavuttaneet tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet ja millaiset valmiudet he saavat työelämään ja jatko-opintoihin. Lisäksi tarkasteltiin koulutuksen järjestäjien pedagogisen toiminnan laatua.

Arviointiraportin julkaisu ja järjestäjäkohtaiset palautteet

Karville toimitetuissa puuteollisuuden perus- ja ammattitutkinnon arvioinnin Koski-tiedoissa on havaittu virhe näytön arvioinnista päättäneet-tiedossa. Virhe on tapahtunut Opetushallituksessa tiedon poiminnan yhteydessä.  Lisäksi muutamien opiskelijoiden suoritustiedot on sisällytetty Karville toimitettuun aineistoon virheellisesti kahteen kertaan. Korjaamme ja päivitämme kansallisen arviointiraportin sekä järjestäjäkohtaiset palautteet näiltä osin elo-syyskuun aikana. Pahoittelemme virhettä.

 

Itsearviointilomakkeet

 

Paula Kilpeläinen

Paula Kilpeläinen

Johtava arviointiasiantuntija
Ammatillinen koulutus
+358 29 533 5557 Helsinki
Raisa Hievanen.jpg

Raisa Hievanen

Arviointiasiantuntija
Ammatillinen koulutus
+358 29 533 5542 Helsinki