Opiskelijoille

Opiskelijat ovat tärkeä osa Karvin arkea. Meillä on vuosittain useita korkeakouluharjoittelijoita, ja myös TET-jakson suorittaminen on mahdollista Karvissa. Opiskelijat voivat hyödyntää arviointeihin keräämiämme aineistoja lopputöissään, jos kriteerit tietojen luovuttamiselle täyttyvät. 

Työharjoittelu 

Karvissa työskentelee vuosittain useita korkeakouluharjoittelijoita eri koulutusasteiden arviointien parissa sekä muun muassa viestinnän ja hallinnon tehtävissä. Korkeakouluharjoittelulla tarkoitetaan korkeakouluopintoihin pakollisena tai valinnaisena kuuluvaa opintojaksoa. Karvissa suoritettavien harjoittelujaksojen pituus vaihtelee korkeakoulun ja koulutusohjelman mukaan. 

Harjoittelijoiden työtehtävät suunnitellaan huolellisesti niin, että ne tukevat opiskelijan opintoja, ja harjoittelu tuleekin sisällyttää osaksi tutkintoa. Harjoittelun tavoitteena on edistää sekä osaamista että korkeakoulujen ja työelämän vuorovaikutusta. 

Onnistuneen harjoittelujakson takaamiseksi meillä on Karvissa muun muassa oma perehdytysohjelma harjoittelijoille. Jokaiselle harjoittelijalle määrätään myös harjoitteluohjaaja, joka tukee harjoittelijan oppimisprosessia läpi harjoittelun. 

”Harjoittelu Karvissa avasi itselleni näkymän suomalaisen koulutuksen arvioinnin ja kehittämisen moninaiseen maailmaan. Oli innostavaa perehtyä arviointihankkeen aiheeseen, mutta myös nähdä laajempi koulutuspoliittinen konteksti. Kokemus asiantuntijayhteisössä toimimisesta oli hyödyllinen tulevan työelämään siirtymisen kannalta, sillä Karvin asiantuntijat ovatkin kokenutta ja mukavaa porukkaa. Tänne sujahti helposti mukaan, sillä harjoittelun ohjaajat pitävät huolen siitä, että työt luonnistuvat eivätkä lopu kesken.” – ammatillisen koulutuksen yksikön harjoittelija 2022. 

Kaikki harjoittelumme ovat palkallisia. Korkeakoulun myöntämän harjoittelutuen saaminen on toivottavaa, mutta ei välttämätöntä. 

Työharjoitteluilmoitukset julkaisemme yliopistojen aarresaari.net-sivustolla ja ammattikorkeakoulujen omissa rekrytointikanavissa. Lisäämme työpaikkailmoitukset myös verkkosivujemme Ajankohtaista-osioon ja kerromme niistä sosiaalisen median kanavissamme. 

Aineistojen käyttö tutkimuksessa 

Karvin keräämiä arviointiaineistoja on tietyissä tilanteissa mahdollista saada tutkimuskäyttöön. Aineistoja voi hyödyntää myös opinnäytetöiden ja väitöskirjan teossa. Kun haet aineiston käyttöoikeutta, tulee sinulla olla tiedossa tutkimussuunnitelma, josta selviää tutkimusprojektin nimi, tutkimuskysymykset, pyydetyt aineistot ja mahdollinen rahoitus. Varsinaisen käyttöoikeuden hakija on työsi ohjaaja. 

Aineistojen luovuttamiseksi tiettyjen kriteerien on täytyttävä. Myös aineistojen luovuttamisen maksullisuus tai maksuttomuus määräytyy ennalta määritettyjen kriteerien mukaisesti. 

Katso hakuohjeet ja tarkemmat kriteerit aineistojen tutkimuskäytölle tästä

Työelämään tutustuminen 

Karvissa on mahdollisuus tutustua työelämään myös TET-jakson kautta. Usein TET-harjoittelijat ottavat meihin itse yhteyttä harjoittelupaikan tiedustelemiseksi. Tiedustelun TET-jaksosta voi lähettää osoitteeseen kirjaamo@karvi.fi

Nimeämme kaikille TET-harjoittelijoille oman ohjaajan ja pyrimme rakentamaan harjoittelujakson aikataulun oppilaan omien kiinnostuksenkohteiden mukaan. 

”Pääsin tekemään viikon pituisen TET-jaksoni aikana monia mielenkiintoisia asioita. Saatuani aluksi perehdytyksen Karvin organisaatioon osallistuin muutamaan tärkeään hankkeeseen, autoin niihin liittyvien tapahtumien valmistelussa käymällä läpi materiaaleja, ehdottamalla niihin parannuksia ja kertomalla omista ajatuksistani niihin liittyen. Toimin tavallaan samalla testiyleisönä ja arvioijana, mikä oli siinä mielessä kätevää, kun olin hankkeiden kohderyhmää iältäni.” – oppilas, TET-harjoittelija 2022 

Vuonna 2022 TET-jakson suorittanut 9-luokkalainen Tero kertoi omista tehtävistään Karvin blogissa. Lue Teron blogikirjoitus. 

Lisätietoa