Työelämään tutustumisjakso Karvissa

Blogi

Olen Tero Korpi, helsinkiläinen 9-luokkalainen. Suoritin työelämään tutustumisjaksoni Karvissa. Löysin mahdollisuuden suorittaa TET-jakson Karvissa tekemällä internetiin avainsanahaun, ja luin sitten Karvin sivuilta lisää Karvin tehtävistä ja vastuualueista. Selvitykseni perusteella otin sitten yhteyttä Karvin yhteyshenkilöön, jolle kerroin itsestäni ja tavoitteistani.

Minulle jäi kuva Karvista ammattitaitoisena ja osaavana keskuksena, jonka arviot ja lausunnot antavat Suomen päättäjille paremmat mahdollisuudet tehdä oikeita päätöksiä opiskeluun ja koulutukseen liittyen, kun päätökset perustuvat enemmän tietoon.

Pääsin tekemään viikon pituisen TET-jaksoni aikana monia mielenkiintoisia asioita. Saatuani aluksi perehdytyksen Karvin organisaatioon osallistuin muutamaan tärkeään hankkeeseen ja autoin niihin liittyvien tapahtumien valmistelussa käymällä läpi materiaaleja, ehdottamalla niihin parannuksia ja kertomalla omista ajatuksistani niihin liittyen. Toimin tavallaan samalla testiyleisönä ja arvioijana, mikä oli siinä mielessä kätevää, kun olin hankkeiden kohderyhmää iältäni.

Tutustuin lähemmin muun muassa Kiusa- ja SKY-hankkeisiin (Sitouttava Kouluyhteistyö). Kiusa-hankkeen tehtävänä on vähentää koulukiusaamista ja SKY-hankkeella on tarkoitus vähentää mm. koulupoissaoloja. Kummatkin ovat erittäin tärkeitä hankkeita, ja oli mielenkiintoista olla auttamassa niitä eteenpäin.

Hankkeisiin liittyen valmisteltiin monivalintakyselyitä opiskelijoille, ja yksi esimerkki tehtävistäni oli hakea kyselyihin vastaajien tunnetiloja vastaavia kuvia ja emojeja, joita he voivat käyttää täydentämään vastauksiaan. Yhtenä tehtävänä oli myös luoda Karvin some-kanaville Uudenvuoden tervehdys Canva-välineellä.

Parasta TET:ssä oli nähdä ja olla osana työelämän palavereita, ja huomata miten sujuvasti viestintä, suunnittelu ja päätöksenteko Karvissa tapahtuvat. Myös se oli mukavaa, että pääsi tekemään laajasti ja monipuolisesti erilaisia asioita, ja sai haastaa itseään. Viestinnän alalla itse työnkin kautta tuntui oppivan jatkuvasti uutta.

Omalla kohdallani kiinnostukseni yhteiskuntatieteisiin ja viestintään lisääntyi TET-jakson myötä. Opin kuinka tärkeää on tekemisen ja tavoitteisiin pääsemisen arviointi. Vain arvioimalla kriittisesti tekemistä on mahdollista korjata virheitä, mutta sitten vielä yhtä tärkeää on esittää lopputulos selkeästi ja ymmärrettävästi.

Viestinnän alan arvostus tuntuu olevan entisestään nousussa. Maailma on muuttumassa nopeatempoisemmaksi ja varsinkin kriisitilanteissa tarvitaan nopeaa viestintää, joka tiivistää asian selkeästi.

Kaiken kaikkiaan suosittelen Karvia TET-paikaksi kenelle tahansa opiskelijalle, joka on kiinnostunut viestinnästä ja koulutuksen arvioinnista. Työskentely Karvissa oli ainakin minulle mukavaa vaihtelua koulutyöskentelylle.

Keskustele kirjoituksesta Karvin Facebook-sivulla

Teksti:

Tero Korpi, TET-harjoittelija