Lääketieteen peruskoulutuksen arviointi

Korkeakoulutus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on käynnistänyt lääketieteen peruskoulutuksen arvioinnin. Arviointi kohdistuu yliopistoissa toteutettavaan lääketieteen peruskoulutukseen. Arvioinnin tavoitteena on tuottaa kokonaiskuva ja tietoa koulutuksen tilasta sekä vahvuuksista ja kehittämistarpeista suhteessa muuttuviin lääkärin työn osaamisvaatimuksiin ja tulevaisuuden toimintaympäristöön. Arviointi toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteiden mukaisesti korostaen osallistavuutta ja eri toimijaryhmien välistä vuorovaikutusta arviointitiedon tuottamisessa sekä korkeakoulujen vastuuta toimintansa laadun kehittämisestä. Arvioinnin tulokset julkistetaan kesäkuussa 2018.

Tiivistelmäjulkaisu: Educating Doctors for the Future – Evaluation of Undergraduate Medical Education in Finland (linkki päivittyy)

Päätösseminaarin materiaalit
Raportti (linkki päivittyy)
Tiedote arvioinnin tuloksista (linkki päivittyy)
 

Arviointiryhmä

Arvioinnin toteuttamiseksi korkeakoulujen arviointijaosto on nimennyt 21.4.2017 kansainvälisen arviointiryhmän:
• Emeritatutkimusprofessori, vieraileva tutkija Marjukka Mäkelä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, University of Copenhagen (arviointiryhmän puheenjohtaja)
• Professor Gerda Croiset, VU University of Amsterdam
• Johtajaylilääkäri Ermo Haavisto, Satakunnan sairaanhoitopiiri
• Senior Lecturer Riitta Möller, Karolinska Institutet
• Emeritus Professor Christopher Stephens, University of Southampton
• Lääketieteen kandidaatti Joel Telkkä, Helsingin yliopisto, Suomen Medisiinariliitto ry

Arvioinnin käynnistysseminaari

Evaluation of undergraduate medical education – Future competence requirements in doctors’ work -seminaari järjestettiin Finlandia-talolla 21.9.2017. Seminaarivideo

Arvioinnin päätösseminaari

Päätösseminaari järjestetään perjantaina 15.6. klo 10–13 Suomen Kansallismuseossa (Mannerheimintie 34, Helsinki). Katso seminaarin tallenne verkosta:

Hyväksy analytiikkaevästeet katsellaksesi upotettua YouTube-videota

Muuta evästeasetuksia

Lisätietoja arvioinnista:

Kuva Hannele Seppälästä.

Hannele Seppälä

varajohtaja
Yksikön johtaja
Johto ja hallinto, Yhteiset kehittämispalvelut
+358 29 533 5550 Helsinki
Sirpa Moitus

Sirpa Moitus

Arviointineuvos
Korkeakoulutus
+358 29 533 5518 Helsinki