Sosiaalinen yhteenkuuluvuus -tutkimushanke

Esi- ja perusopetus
Kolme koululaista kävelee reput selässä.
Kuva: GagliardiPhotography/Shutterstock.com

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on mukana laajassa Sosiaalinen yhteenkuuluvuus
-tutkimushankkeessa, jossa kartoitetaan 5. luokan oppilaiden ja opettajien kokemuksia kiusaamisesta ja ennakkoluuloista. Tutkimuksen tavoite on selvittää syrjintään ja kiusaamiseen liittyvien asenteiden yleisyyttä ja syntymekanismeja. Lisäksi tutkimushankkeessa arvioidaan Walter ry:n järjestämiä ennakkoluuloja käsitteleviä työpajoja, joita tarjotaan osalle tutkimukseen osallistuvista kouluista. Tutkimuksen tekevät Aalto-yliopiston ja Harvardin yliopiston tutkijat.

Karvi toteuttaa tutkimushankkeeseen liittyvän kyselytutkimuksen 5-luokkalaisille ja heidän opettajilleen. Kyselyt toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston Oppimisanalytiikan tutkimusinstituutin keskuksen kanssa syksyn 2021 ja kevään 2024 välisenä aikana. Ensimmäiset kyselyt toteutettiin syksyllä 2021. Kyselyistä saadun palautteen perusteella kyselyitä muokattiin ja samat oppilaat ja opettajat osallistuivat kyselyyn uudelleen keväällä 2022. Toisen kerran kyselytutkimus toteutettiin lukuvuonna 2022–2023.  Seuraavan kerran kyselyt järjestetään lukuvuonna 2023–2024  5. luokalla oleville oppilaille ja heidän opettajilleen.

Kyselytutkimuksella kerättyä aineistoa täydennetään rekisteritiedoilla, joiden lähteenä ovat Opetushallituksen ylläpitämä Koski-tietokanta, opiskelijavalintarekisteri, koulujen ylläpitämät rekisterit ja Tilastokeskuksen rekisteripohjaiset tutkimusaineistot. Rekisteritietoja käytetään muun muassa pitkän aikavälin seurantatutkimuksessa.

Kaikkea tutkimuksessa kerättyä tietoa käsitellään luottamuksellisesti ja tietosuojaan liittyvät riskit minimoiden. Tutkimustuloksista ei ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä henkilöitä tai kouluja.

Tutkimuksen vastuullisena johtajana toimii professori Matti Sarvimäki Aalto-yliopistosta ja projektipäällikkönä arviointiasiantuntija Niina Nurkka Karvista.

Lisätietoja tutkimuksesta:

Arviointiasiantuntija Niina Nurkka
yhteenkuuluvuus@karvi.fi
+358 29 533 5573

Tiedotteet ja tietosuojaselosteet:

Tietosuojaseloste oppilaille ja huoltajille

Tietosuojaseloste opettajille