Oulun ammattikorkeakoulun auditointi 2024

Korkeakoulutus

Karvi toteuttaa Oulun ammattikorkeakoulun auditoinnin. Kaksipäiväinen auditointivierailu ammattikorkeakouluun toteutetaan 20.-21.3.2024, ja auditointiraportti julkaistaan Karvin digitaalisella auditointialustalla kesäkuussa 2024.

Auditoinnin toteuttaa kotimainen auditointiryhmä:

  • Vararehtori (emerita) Päivi Karttunen, Tampereen ammattikorkeakoulu (puheenjohtaja) 
  • Projektipäällikkö Tauno Kekäle, Merinova Oy
  • Opiskelija Joni Lappalainen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
  • Opetuksen kehittämispäällikkö Tuija Vasikkaniemi, Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Auditoinnin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen peri­aatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatku­van kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Korkeakoulun auditoinnin tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

Auditointi kattaa korkeakoulun perustehtävät, eli koulutuksen, tutkimuksen/TKI-toiminnan ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. Oulun ammattikorkeakoulun valitsema valinnainen arviointialue on Korkeakoulukonsernin yhteiset koulutuspalvelut oppijan sujuvan opintopolun tukena.

Auditointiin sisältyy vertaisoppimisen menetelmä. Oulun ammattikorkeakoulun vertaisoppimisen kumppani on Hämeen ammattikorkeakoulu ja vertaisoppimisen kohteena Jatkuva oppiminen.

Karvin auditoinnit toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti. Kehittävän arvioinnin tavoitteena on osallistaa korkeakoulun henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan korkeakoulun toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Tavoitteena on myös tukea korkeakouluja niiden omien tavoitteiden saavuttamisessa ja luoda näin edellytyksiä korkeakoulujen jatkuvalle kehittymiselle.

Lisätietoja antaa auditoinnin projektipäällikkö:

Sirpa Moitus.

Sirpa Moitus

Arviointineuvos
Korkeakoulutus
+358 29 533 5518 Helsinki