Karvin organisaatio

Karvi on itsenäinen viranomainen, joka toimii Opetushallituksen erillisyksikkönä. Karvilla on siis itsenäisen viranomaisen tehtävät ja päätösvalta, mutta saamme Opetushallitukselta hallinto- ja tukipalveluita.

Organisaatiomme on jaettu neljään eri yksikköön: 

  • yleissivistävä koulutus 
  • ammatillinen koulutus ja varhaiskasvatus 
  • korkeakoulutus ja vapaa sivistystyö 
  • yhteiset kehittämispalvelut 

Yhteensä henkilöstöä meillä noin 50. Lisäksi arviointien tekemiseen osallistuu vuosittain noin 200 ulkoista asiantuntijaa, jotka nimitetään erikseen jäseniksi eri arviointien arviointiryhmiin. Arviointiryhmillä on Karvin arvioinneissa tärkeä rooli. Vertaisarviointina toteutettavissa arvioinneissa, kuten korkeakoulujen auditoinneissa, arviointiryhmän jäsenet vastaavat arvioinnin toteuttamisesta yhdessä Karvin asiantuntijoiden kanssa. Muissa arvioinneissa arviointiryhmien tehtävä taas on tukea Karvin asiantuntijoita arvioinnin toteuttamisessa tuomalla sidosryhmien näkemyksiä arvioitavasta aiheesta.

Katso periaatteet asiantuntija-, suunnittelu- ja arviointiryhmien nimeämisestä: 

Toimipisteitä Karvilla on kaksi. Päätoimipaikkamme on Helsingissä, ja lisäksi Jyväskylässä on pienempi toimipiste. 

Katso Karvin toimipaikkojen ja henkilöstön tarkemmat tiedot Yhteystiedot-sivultamme

Arviointineuvosto ja Korkeakoulujen arviointijaosto 

Karvin yhteydessä toimivat myös arviointineuvosto ja korkeakoulujen arviointijaosto. 

Arviointineuvoston tehtävänä on muun muassa seurata ja kehittää Karvin toimintaa. Katso arviointineuvoston kokoonpano ja tehtävien tarkempi kuvaus tästä. Arviointineuvoston nimittää valtioneuvosto. 

Korkeakoulujen arviointijaoston tehtävänä on muun muassa päättää korkeakoulujen auditointien lopputuloksesta. Katso korkeakoulujen arviointijaoston kokoonpano ja tehtävien tarkempi kuvaus tästä. Korkeakoulujen arviointijaoston nimittää opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Karvin organisaatiorakenne

Voit lukea Karvin organisaatiokaavion tekstivastineen tästä.

Karvin organisaatiosta ja sen eri toimintojen tehtävistä on kerrottu tarkemmin Karvin tehtäviä koskevassa työnjaossa: