Usein kysytyt kysymykset

Esi- ja perusopetus UKK

Voiko tehtävät tehdä tabletilla?

- Suosittelemme, että tehtävät tehdään ensisijaisesti tietokoneella. Mikäli koululla on vain tabletteja, suosittelemme erillistä näppäimistöä. Tehtävät on kuitenkin mahdollista tehdä myös tabletin kosketusnäytöllä.

 

Tarvitaanko huoltajalta lupa?

- Ei tarvita. Opetuksen järjestäjällä on perusopetuslain mukainen velvollisuus arvioida omaa toimintaansa, ja velvoitetta täyttyy esimerkiksi osallistumalla Karvin arviointeihin. Arviointi on osa koulun normaalia opetus- ja lukuvuosisuunnitelman mukaista toimintaa, eikä sen toteuttamiseen tarvita erikseen huoltajien lupia. 

 

Mitä tehdään, jos oppilas on tullut Suomeen vasta vuosi sitten ja suomen kielen taito on heikko?

- Lähtökohtaisesti kaikki oppilaat osallistuvat arviointiin. Arvioinnin tarkoituksena on antaa kuva koko ikäluokan osaamisesta. 

 

Milloin opettaja saa tulokset?

- Karvi pisteyttää kaikki oppilaiden vastaukset muutaman henkilön voimin. Siksi tulokset lähetetään kouluille syyslukukaudella.

 

Miksi Karvi kerää henkilötietoja?

- Karvi kerää nämä tiedot täyttääkseen lakisääteisen tehtävänsä. Henkilötietolain mukaan henkilötietojen käsittely on sallittua, kun se on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja hyvää virkamiestapaa noudattaen. Tietosuojaselosteet löytyvät täältä.

 

Miten arviointi toteutetaan?

- Oppilaille on kolme erillistä tehtäväsarjaa. Oppilaat vastaavat tehtäväsarjoihin internetselaimen kautta. Tehtäväsarjat tehdään Webropol-alustalla, jota voi käyttää useimmilla yleisimmillä selaimilla. Tehtävät tehdään koulupäivän aikana kahden viikon jaksolla. Kaikkia osia ei tarvitse tehdä samana päivänä. Kunkin osan tehtävät tulee kuitenkin tehdä kerralla yhden oppitunnin aikana 60 minuutissa.

 

Miksi kouluille on kaksi eri aikataulua?

- Arvioinnissa on mukana kansallisen otoksen lisäksi myös tilauskouluja, joille opetuksen järjestäjä on tilannut arvioinnin. Pystymme paremmin auttamaan kouluja mahdollisissa ongelmatilanteissa, jos oppilaat eivät tee tehtäviä kaikissa kouluissa samaan aikaan.

 

Mistä saan tehtäväsarjojen salasanat?

- Tehtäväsarjojen salasanat löytyvät Karvin 4.3. lähettämästä rehtorikirjeestä. 

 

Voiko tehtävät tehdä eri päivinä?

- Kyllä. Tehtäviä voi tehdä koululle lähetetyn aikataulun mukaisesti minä tahansa päivänä. On jopa suositeltavaa jakaa eri osien tekemistä eri päiville. Kunkin osan tehtävät tulee kuitenkin tehdä kerralla yhden oppitunnin aikana 60 minuutissa. 

 

Linkki on todella pitkä. Miten jaan sen oppilaille?

- Yksi vaihtoehto on jakaa linkki oppilaille esimerkiksi Wilma-viestin kautta. Viesti tulee tuhota jälkikäteen, jotta linkki ei jää oppilaille. Toinen vaihtoehto on, että opettaja voi tehdä linkistä lyhytlinkin (esim. Bitly, Tinyurl), jolloin opettajan on helpompi kirjoittaa linkki taululle ja oppilaat voivat helpommin kirjoittaa sen koneelleen. 

 

Tekevätkö kaikki oppilaat tehtävät samaan aikaan?

- Koulu voi itse valita, milloin oppilaat tekevät tehtäviä. On kuitenkin syytä huolehtia siitä, että eri aikaan tehtäviä tekevät oppilaat keskustelevat mahdollisimman vähän keskenään tehtävien sisällöistä. 

Annette Ukkola

Arviointiasiantuntija
Alkuopetus, Yleissivistävä koulutus
+358 29 533 5548 Helsinki
Matti Suomilammi

Matti Suomilammi

Arviointiasiantuntija
Yleissivistävä koulutus
+358 29 533 5575 Helsinki