Suomen kieli ja kirjallisuus perusopetuksen päättövaiheessa, 9. lk

Esi- ja perusopetus

01/2018–08/2020 (päättynyt)
 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti yhdeksäsluokkalaisten äidinkielen ja kirjallisuuden (suomen kielen ja kirjallisuuden oppimäärän) oppimistulosten arvioinnin 9. luokan lopussa keväällä 2019.

Arviointi kohdistui Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) pohjalta suomen kielen ja kirjallisuuden oppimäärän keskeisiin tavoitteisiin eri sisältöalueilla. Tavoitteet ovat vuorovaikutusosaaminen, lukemisen ja kirjoittamisen (tekstien tulkinnan, tuottamisen ja arvioinnin) taidot sekä kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin sisällöt.  Opetussuunnitelman perusteissa painottuvat kielitietoisuus ja monilukutaito, jotka myös suuntasivat arviointia. Arvioinnissa kartoitettiin, 1) millaista osaamista yhdeksäsluokkalaiset osoittavat äidinkielen ja kirjallisuuden keskeisissä tavoitteissa ja 2) onko tavoitteiden toteutumisessa alueellisia tai kouluun, sukupuoleen ja oppilasarvioinnin tuloksiin liittyviä eroja ja mistä mahdolliset erot voivat johtua.

Suomen kielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arviointi toteutettiin ensimmäistä kertaa täysin digitaalisena, joten se mahdollisti sekä tehtävien monipuolistamisen että uudentyyppisen arviointidatan saamisen.

Alueelliset koulutustilaisuudet arvioinnin pohjalta lv. 2020–2021

Koulutustilaisuuksien järjestäjinä ovat Karvi ja Äidinkielen opettajain liiton paikallisyhdistykset. Koulutusten ajankohdista tiedotetaan erikseen. Koulutustilaisuuksiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä projektipäällikkö Merja Kauppiseen (merja.a.kauppinen(ät)jyu.fi).

Varsinainen koulutusmateriaali:

Karvin tuottama taustamateriaali:

Hyväksy analytiikkaevästeet katsellaksesi upotettua YouTube-videota

Muuta evästeasetuksia

Tietosuojaselosteet

Lisätietoja arvioinnista:

Jan Hellgren

Jan Hellgren

Johtava arviointiasiantuntija
Ruotsinkielisen koulutuksen yhteyshenkilö, Yleissivistävä koulutus, Äidinkieli ja kirjallisuus (ruotsi)
+358 29 533 5531 Helsinki
Jukka Marjanen

Jukka Marjanen

Johtava arviointiasiantuntija
Yhteiset kehittämispalvelut
+358 29 533 5559 Helsinki