Millaista on yhdeksäsluokkalaisten kielellinen osaaminen? Suomen kielen ja kirjallisuuden arvioinnin 2019 päätulokset

Oppimistulokset Tiivistelmä Esi- ja perusopetus

Millaista on yhdeksäsluokkalaisten kielellinen osaaminen? Suomen kielen ja kirjallisuuden arvioinnin 2019 päätulokset

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi)
2020
suomi