Tulevat tiedonkeruut

Lukiokoulutus

Arviointien otantaan kuuluvia kouluja ym. tiedotamme aina myös erikseen.

Tiedonkeruut vuonna 2022-2023:

Lukiouudistuksen arviointi
teema-arviointi
lukiokoulutus
LUKA-hankkeen kyselytietoa kerätään huhti-toukokuussa 2022.
Eriyttäminen perusopetuksessa
teema-arviointi
perusopetus
Eriyttäminen perusopetuksessa hankkeessa kerätään kyselytietoa perusopetuksen opetushenkilöstöltä  (maalis-huhtikuu 2023).

Sosiaalinen yhteenkuuluvuus 

teema-arviointi
5. luokan oppilaat ja opettajat

Sosiaalinen yhteenkuuluvuus -hankkeessa kerätään kyselytietoa 5. luokan oppilailta ja opettajilta (syys-lokakuu 2022 ja huhti-toukokuu 2023).