A-englanti, 9. lk.

Esi- ja perusopetus

A-englannin oppimistulosten arviointi järjestettiin maalis- huhtikuussa 2021. Ensimmäiset tulokset 9. luokan oppimistuloksista julkaistiin 14.9.2022. 

Hankkeen kuvaus:

A-englannin oppimistulosten arviointi keväällä 2021 on jälkimmäinen osa pitkittäistutkimusta. Syksyllä 2018 mitattiin englannin kielen osaamista perusopetuksen 7. vuosiluokan alussa, ja nyt samojen oppilaiden osaamista arvioidaan perusopetuksen päättövaiheessa eli oppilaiden ollessa 9. vuosiluokan lopussa.

Arvioinnin tavoitteena on saada luotettavaa, kansallista tietoa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2014) asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Arvioinnissa ollaan kiinnostuneita oppilaiden kielitaidosta POPS 2014:n kuvaamilla sisältöalueilla (taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä) sekä siitä, mitkä oppilaan tausta- ym. tekijät selittävät osaamista.

Arviointi toteutetaan digitaalisesti, kannettavan tai pöytätietokoneen avulla. Opetussuunnitelman mukaan kielenopetuksen tulisi edesauttaa oppilaitten monilukutaidon kehittymistä (POPS 2014, 219). Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa luontevan mahdollisuuden toteuttaa kielenarviointia autenttisissa tilanteissa (POPS 2014, 221).

Julkaisuja:

Raportti, 9. luokka: Englantia koronapandemian aikaan (2022)

Artikkelikokoelma: Taitotasoja ja suullista kielitaitoa – Näkökulmia englannin kielen oppimistulosten arvioinnin osoittamiin kehittämiskohteisiin

Tietosuojaselosteet:

Lisätietoja

Marita Härmälä

Marita Härmälä

Johtava arviointiasiantuntija
Yleissivistävä koulutus
+358 29 533 5560 Helsinki