Merenkulkualan koulutuksen arviointi 2020–2022

Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti vuosina 2020-2022 yhteistyössä Liikenteen turvallisuusviraston (Traficom) kanssa merenkulkualan koulutuksen arvioinnin. STCW-yleissopimuksen mukaan arviointi tehdään viiden vuoden välein. Arvioinnin tarkoituksena oli varmistaa, että suomalaista merenkulkualan koulutusta tarjoavilla koulutusyksiköillä on toimivat laatujärjestelmät ja -menettelyt STCW-yleissopimuksen laatukriteerit täyttävän koulutuksen toteuttamiseksi ja että koulutusyksikkö täyttää STCW-yleissopimuksen vaatimukset.

Merenkulkualan koulutuksen arviointi perustui koulutusyksikön tekemään itsearviointiin, taustamateriaaliin ja arviointiryhmän tekemään arviointikäyntiin.

Arviointi on päättynyt.

Tietosuojaseloste (pdf, 269.18 KB)

Lisätietoja

Niina Nurkka

Niina Nurkka

Arviointiasiantuntija
Korkeakoulutus
+358 29 533 5573 Helsinki