Arviointisuunnitelma 2024–2027

Karvin arviointien aiheet ja aikataulut määritetään koulutuksen arviointisuunnitelmassa. Arviointisuunnitelma laaditaan neljäksi vuodeksi kerrallaan, ja se koskee kaikkia koulutusasteita varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen.

Yksittäisten arviointien ja niiden aikataulun lisäksi arviointisuunnitelma kertoo, mitkä ovat Karvin arviointien strategiset tavoitteet eli keskeiset yhteiskunnalliset teemat kyseisen nelivuotiskauden ajan. Yksittäinen tavoite voi olla kattoteemana usealle arvioinnille, ja yhtä lailla yksittäinen arviointi voi tuottaa tietoa useampaan tavoitteeseen.

Arviointien strategiset tavoitteet arviointisuunnitelmakaudella 2024­­­­–2027 ovat 

  • osaamis- ja koulutustason nostaminen 
  • sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävän kehityksen edistäminen
  • koulutuksen ja varhaiskasvatuksen laadun jatkuva kehittäminen

Tutustu koulutuksen arviointisuunnitelmaan 2024-2027.

Arviointisuunnitelman laadinta 

Arviointisuunnitelman laadinnasta ja siihen tehtävistä muutoksista vastaa Karvin yhteydessä toimiva, valtioneuvoston nimittämä arviointineuvosto. Arviointisuunnitelman laatimisessa kuullaan laajasti eri sidosryhmiä, ja mikä tahansa taho voi myös ehdottaa tulevien arviointien aiheita. Arviointisuunnitelmassa huomioidaan koulutusta koskevan kansallisen tietopohjan rakentuminen, aiemmin hankitun ja muiden toimijoiden tuottaman tiedon hyödyntäminen ja yhteiskunnallisesti ajankohtaiset koulutusaiheet.

Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy ehdotuksen arviointisuunnitelmasta.

Päivitykset arviointisuunnitelmaan 

Vaikka arviointisuunnitelma tehdäänkin neljäksi vuodeksi kerrallaan, voidaan siihen tehdä tarvittaessa myös muutoksia koulutuspoliittisten uudistusten ja muiden muutosten myötä. Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy muutokset arviointineuvoston ehdotuksen pohjalta.

Arviointisuunnitelmaa tarkastellaan opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa vähintään suunnitelmakauden puolivälissä. Tällöin käydään läpi toteutuneet arvioinnit ja niiden tulokset sekä käsitellään mahdolliset suunnitelmaan tulevat muutokset. 

Arviointisuunnitelmasta määrätään laissa: