Poliisiammattikorkeakoulun auditointi 2023

Korkeakoulutus

Karvi toteuttaa Poliisiammattikorkeakoulun auditoinnin. Kaksipäiväinen auditointivierailu ammattikorkeakouluun toteutetaan 8.-9.11.2023, ja auditointiraportti julkaistaan Karvin digitaalisella auditointialustalla maaliskuussa 2024.

Auditoinnin toteuttaa kotimainen auditointiryhmä:

  • Rehtori Vesa Taatila, Turun ammattikorkeakoulu (puheenjohtaja)
  • Vararehtori Katri Ojasalo, Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Erityisasiantuntija Riitta Paalanen, Tulli
  • Opiskelija Samuli Kaikkonen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Auditoinnin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen peri­aatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatku­van kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Korkeakoulun auditoinnin tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

Auditointi kattaa korkeakoulun perustehtävät, eli koulutuksen, tutkimuksen/TKI-toiminnan ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. Poliisiammattikorkeakoulun  valitsema valinnainen arviointialue on Ennakoiva toimintaympäristön seuranta.

Auditointiin sisältyy vertaisoppimisen menetelmä. Poliisiammattikorkeakoulun vertaisoppimisen kumppani on Hämeen ammattikorkeakoulu ja vertaisoppimisen kohteena Yhteisopettajuus.

Karvin auditoinnit toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti. Kehittävän arvioinnin tavoitteena on osallistaa korkeakoulun henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan korkeakoulun toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Tavoitteena on myös tukea korkeakouluja niiden omien tavoitteiden saavuttamisessa ja luoda näin edellytyksiä korkeakoulujen jatkuvalle kehittymiselle.

Auditoinnin yhteyshenkilö Karvissa

Sirpa Moitus

Sirpa Moitus

Arviointineuvos
Korkeakoulutus
+358 29 533 5518 Helsinki